Gå till innehållet

Kalmar norra koloniförening och Annika Brodin.

Årets rikare trädgård – tillsammans gör vi större skillnad

När folkbildningsprojektet Rikare trädgård för femte året i rad delar ut utmärkelsen Årets rikare trädgård går det i år till Kalmar norra koloniförening. Hos dem syns vad som händer när många inom samma område gör insatser för närnaturen.

Kalmar norra koloniförening visar vad som händer när vi hjälps åt och gör insatser tillsammans. En damm, en blommande rabatt eller ett bihotell är bra. Flera dammar, rabatter och bihotell skapar förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Många bäckar små gör stor skillnad.

Motiveringen till Årets rikare trädgård 2024

2024 går utmärkelsen Årets rikare trädgård till Kalmar norra koloniförening för deras gemensamma arbete för naturen. I koloniföreningen hjälps medlemmarna åt att skapa miljövänliga odlingar med ett allt större fokus på biologisk mångfald och det har gett resultat. Här kryllar av fåglar, bin, skalbaggar och andra småkryp.

Annika Brodin, ordförande i Kalmar norra koloniförening, kommenterar utmärkelsen så här:
– Det är fantastiskt roligt att vårt arbete gett en bonus och trevligt att kunna visa att även den lilla människan kan göra skillnad vad gäller miljö och mångfald. Ett socialt engagemang som utmynnat i en miljömedvetenhet i hela föreningen.

Jobbar med att förbättra allt från jord till träd

I Kalmar norra koloniförening syns insatserna både hos de enskilda medlemmarna och i de allmänna ytorna. Varenda koloni är fylld av en rik och varierad blomning som ger viktig nektar och pollen åt insekterna i området. De allmänna ytorna har rejäla träd och fler har planterats. Det finns en damm och flera sandiga små kullar som är bebodda av marklevande vildbin. Föreningen jobbar också aktivt med kompostering som gynnar jorden och med att samla in regnvatten. På träden i och utanför koloniföreningen sitter många fågelholkar. Det finns med andra ord både gott om mat och livsmiljöer åt insekter och fåglar.

Anlagd damm i Kalmar norra koloniförening.

Föreningen är också engagerad i att lära ut mer om naturen. I samarbete med skolor i området kommer ibland skolklasser till koloniföreningen för att snickra fågel- och fladdermusholkar eller bihotell på sina slöjdlektioner. Även biologilektioner förläggs ibland i koloniområdet.

Föreningen får priset både för att de visar vad en koloniförening eller ett kvarter, en bostadsrättsförening, by eller stad kan åstadkomma tillsammans, men också för att de ser till att inspirera andra. Både innanför och utanför föreningen med kurser och genomgångar.

Pansarguldstekel – en art som signalerar att det finns en hel del bin i området. Guldsteklar utsågs till Årets trädgårdskryp 2024.

Intresset ökar när budskapet sprids

Annika Brodin berättar att det märks att intresset för att gynna djur- och växtlivet växer bland odlarna i koloniföreningen.
– Jag tror det beror på att vi haft en del kurser som gjort att folk blir mer medvetna om vilka insatser som kan göras. Det märks också att det är fler som deltar i aktiviteterna vi arrangerar. Vi har blivit mer medvetna om vad mångfald egentligen innebär och då blir man mer nyfiken på både växter och insekter. Då tittar man lite extra på skalbaggar och annat man hittar. Man har blivit både mer medveten och uppmärksam.

Har du några råd till andra föreningar som vill göra insatser?
– Börja med ett mindre, hanterbart projekt som ni kan ro i hamn. Och se till att ha roligt tillsammans. Anlägg till exempel en “mångfaldsrabatt” med växter som är gynnsamma för insekter över hela säsongen och blottad jord som bina kan gräva i. En vacker rabatt kan man ha nästan var som helst.

Gårdscitronbi

Gårdscitronbi i koloniföreningen.

Har ni till och med märkt av en ökad mångfald av småkryp här i koloniområdet sedan det började göras mer insatser?
– Vi har ju blivit mer medvetna om vad mångfald egentligen innebär och då blir man mer nyfiken på både växter och insekter. Då tittar man lite extra på skalbaggar eller vad man nu hittar. Man har blivit mer medveten och uppmärksam, säger Annika Brodin. 

Miljödiplomerad koloniförening

En av anledningarna till att Kalmar norra koloniförening kommit en bra bit på vägen mot ett naturvänligt odlande är den Miljödiplomering som Koloniträdgårdsförbundet tagit fram. Över 60 av landets koloniföreningar har diplomerat sig, däribland Kalmar norra. Därmed har de fattat beslut om att gemensamt visa hänsyn till jorden, vattnet, småkryp och fåglar.

Så gör du en “mångfaldsrabatt”

Gör en upphöjd bädd av exempelvis jord, sand och grus. Gärna på en solig plats. Plantera torktåliga växter i bädden. Det kan vara exempelvis kryddväxter, kantnepeta och vilda växter som trivs i sådan jord; exempelvis väddklint, åkervädd, blåeld, gråfibbla och backtimjan. Det går även att så svenska ängsfröer avsedda för torra marker i bädden.
  Låt en del av jorden vara blottad. Många vildbin och andra insekter gräver sina bon i sand eller sandig jord och dessutom kan de hitta mat i blommorna.

Tips till koloniföreningar, bostadsföreningar och kvarter som vill göra gemensamma insatser

  • Låt en del av gräsmattorna gå i blom och klipp inte förrän tidig höst. Räfsa bort klippet.
  • Anlägg rabatter som blommar både tidig vår och sen höst. Se till att det alltid finns mat åt småkrypen.
  • Odla vilda, inhemska växter. Dessa är extra viktiga för landets insekter.
  • Sätt upp bihotell och fågelholkar. De behöver fler bostäder.
  • Anlägg dammar. Helst utan fiskar eftersom de äter upp det mesta av insektslivet.
  • Plantera fler träd och låt de som finns stå. Träd är svårslaget som insatser.
  • Lämna någon hörna med grenar och ris åt vedlevande insekter.

Källa: Rikare trädgård

Mer att läsa