App för rapportering av olaglig handel med utrotningshotade djur

Foto: Michael Whitehead via Flickr

Tröglori är en hotad art, kan förekomma på marknader där den säljs som ett exotiskt husdjur och även smugglas till Europa. Foto: Michael Whitehead via Flickr

Om man ser olaglig handel med vilda djur i Sydostasien kan man rapportera det direkt genom att använda en gratis app, Wildlife Witness app. Den kan användas av resenärer, turister och lokalbefolkning. Det är den första appen i sitt slag som möjliggör ett globalt agerande mot olaglig handel med utrotningshotade djur.

Användaren uppmuntras att stå upp mot den olagliga handeln genom att rapportera det de ser, ta bilder och lära sig mer om trafficking. På många marknader, exempelvis i Bangkoks utkanter, kan man köpa elefenbensutsmyckningar, torkade tigerpenisar och flaskor med piller gjorda av björngalla. Allt kommer från olagligt infångade och dödade djur. Appen möjliggör att sådana observationer kan rapporteras enkelt och helt anonymt.

Foto: Alpha via Flickr

Traditionella mediciner, bl a tigerklor, tigerpenisar och gethorn, Laomengmarknaden i Kina. Foto: Alpha via Flickr

2014 utvecklades appen av Taronga Zoo i Sydney i samarbete med nätverket TRAFFIC. Arbetet finansierades genom Google Impact Challenge och hittills har mjukvaran nedladdats över 6 000 gånger. När man använder appen tar man en bild av det man ser. Det kan vara olaglig jakt, ett infångat djur, mat på en restaurang, utrotningshotade djur i bur eller varor från hotade djur på en marknad. Platsen där bilden är tagen läggs till och sen beskriver man vad man sett. Appen skickar därefter informationen till en databas.

Informationen samlas in för att få en större bild av den olagliga handeln med utrotningshotade i Sydostasien. De som arbetar med detta material på Taranga Zoo och i organisationen TRAFFIC kan bl a upptäcka nya kedjor av olaglig handel, följa hur infångade arter smugglas till Europa och få information om vilka personer som är huvudaktörer i dessa nätverk. De insamlade uppgifterna ger fakta som kan användas som argument för att få fram starkare lagar mot den olagliga handeln och även stoppa pågående handel.

Källa: Mongabay