Antalet vargar i Sverige kan ha överskattats med 20 procent

Varg i hägn. Foto: Frida Hermansson http://www.natursidan.se/nyheter/naturfotograf-frida-hermansson/

Varg i hägn. Foto: Frida Hermansson 

I dagsläget beräknas antal vargar i Sverige utifrån att varje vargföryngring motsvarar tio vargar, men enligt en ny forskningsstudie kan det istället röra sig om åtta vargar och därmed en överskattning på antal vargar i Sverige med 20 procent. Det rapporterar Svenska Jägareförbundet.

I framtiden kommer den svenska vargstammen att räknas utifrån antalet familjegrupper och revirhävdande par istället för antalet föryngringar. Det gör inventeringen lättare eftersom det är lättare att konstatera att det finns en vargfamilj än att det skett en föryngring.

De nya siffrorna på att det i genomsnitt finns åtta vargar i varje familjegrupp har tagits fram genom att simulera vargstammens utveckling mellan åren 2003 och 2015. Totalt gjordes 67 miljoner simuleringar där man tog hänsyn till befintlig inventeringsdata och sorterade bort alla resultat som visade på en större skillnad än 15 procent gentemot den verkliga vargstammens utveckling under de här åren. Resultatet blev en genomsnittlig storlek på familjegrupperna på åtta vargar.

Nu ska Naturvårdsverket testa metoden innan man bestämmer om det ska bli det nya sättet att beräkna vargstammens storlek.

– Naturvårdsverket jobbar hela tiden med att förbättra inventeringarna för rovdjur (varg, björn, lo, järv och kungsörn) och framtagandet av en ny omräkningsfaktor för varg är en del i detta arbete. Naturvårdsverket beställde 2014 en modell för populationsberäkning på varg då den gamla omräkningsfaktorn togs fram under en tid då det var betydligt färre vargar än i dag. Artikeln ”Estimating population size from number of social groups and an individual based model” där den nya populationsberäkningen presenteras är nu vetenskapligt granskad och publicerad i en vetenskaplig tidskrift, Ecological Modelling. Innan Naturvårdsverket fattar beslut om byte av metod för att beräkna antalet vargar efter inventering, kommer den nya populationsmodellen att testas empiriskt genom att mer data samlas in i fält för att sedan analyseras, säger Maria Hörnell-Willebrand, chef på enheten för viltanalys på Naturvårdsverket till Svenska Jägareförbundet.

Det beräknas i dagsläget, utifrån inventeringen vintern 2015/2016, finnas 340 vargar i Sverige.

Källa: Jägareförbundet