Antalet förgiftade gamar i Indien minskar

Grågam i hägn. Foto: Julius Rückert via Wikimedia Commons.

Grågam i hägn. Foto: Julius Rückert via Wikimedia Commons.

Som vi tidigare skrivit om var tre gamarter i Indien, Pakistan och Nepal på väg att helt dö ut på grund av att de fick i sig det antiinflammatoriska ämnet diklofenak som finns i till exempel Voltaren. Fåglarna fick i sig substansen genom att äta kött från döda kor som medicinerats med ämnet under sin livstid, vilket förstörde deras njurar. Sedan 2006 är det förbjudet att medicinera boskap med diklofenak i Indien och man börjar nu se positiva resultat.

Tidigare beräknades att 3 av 200 gamar dog per måltid de åt, vilket alltså var tillräckligt för att nästan utrota vissa arter. Den siffran har nu sjunkit till 1 av 200. Det uppskattas att 6 procent av djurkadaverna i Indien fortfarande är kontaminerade med diklofenak, men det är ändå en halvering sedan 2006. En stor mängd gamar dör alltså fortfarande men studien visar att användandet av diklofenak har sjunkit drastiskt.

Tyvärr har man dock nu för första gången konstaterat att en gåsgam i Spanien dött på grund av förstörda njurar orsakat av en antiinflammatorisk substans. Det är första gamen utanför Asien. Vi har tidigare skrivit om att diklofenak numera har godkänts för veterinärt bruk även i Europa.

Läs mer:
Våra artiklar om diklofenak.
Våra artiklar om gamar.

Källa  BirdLife International