Amurleoparder har mer än fördubblats på sju år

Amurleopard i hägn. Foto: Colin Hines via Wikimedia

Amurleopard i hägn. Foto: Colin Hines via Wikimedia

Världsnaturfonden har nu meddelat att världens sällsyntaste kattdjur – amurleoparden – har fördubblat sin population på ungefär sju år. I samma område har dessutom amurtigern nyligen konstaterats föröka sig i det vilda för första gången.

2007 fanns det bara ungefär 30 amurleoparder. Idag, bland annat tack vare Världsnaturfondens arbete, har man hittat minst 57 individer i ryska Land of the Leopard National Park och ytterligare 8-12 amurleoparder i närliggande områden i Kina.

Inventeringen har skett med hjälp av kamerafällor utspridda i ett 3600 kvadratkilometer stort område (lite större än Gotland). Genom att gå igenom 10 000-tals bilder har nästan 60 individer identifierats på sina unika fläckar i pälsen. Arbetet har utförts av Land of the Leopard National Park, Ryska vetenskapsakademin, The Amur Leopard Center och Världsnaturfonden i Ryssland.

Land of the Leopard National Park etablerades så sent som 2012 och innefattar alla kända fortplantningsområden och 60 procent av den akut hotade artens återstående livsmiljö.