Allt vanligare extremväder drabbar pollinatörer

Bi som letar föda bland blommor. Foto: Erik Hansson

Många extremväder, som kommer bli allt vanligare i klimatkrisens spår, kommer få negativ inverkan på pollinatörer och pollinering. Det är slutsatsen i en ny studie.

Forskare från SLU och University of Vermont/UC Davis har gått igenom 117 vetenskapliga studier för att undersöka hur pollinatörer kan förväntas påverkas av de extremväder som kommer bli allt vanligare och kraftfullare i klimatkrisens spår.

De kom fram till att översvämningar, torka och extrem värme i huvudsak har negativ inverkan på pollinatörer och pollinering. Däremot kan orkaner och framför allt bränder till viss del ha positiv inverkan på bin, både när det gällde individ- och artrikedom.

– Vår artikel ska ses som ett upprop till forskare och beslutsfattare. Vi behöver mer forskning om hur pollinatörer påverkas av naturliga störningar och bättre beslutsunderlag till naturvård och katastrofberedskap. Vi behöver veta vad som krävs för att värna mångfalden av pollinatörer, för att säkra pollineringen av både vilda och odlade växter, och därmed människors livsmedelsförsörjning, säger Paul Egan, som är forskare vid SLU:s institution för växtskyddsbiologi i Alnarp.

Den här typen av pollineringsforskning är starkt fokuserad på ekonomiskt utvecklade regioner. Samtidigt är det småbrukare och utvecklingsländer som kommer att drabbas hårdast, inte minst för att de ofta är mer beroende av grödor som kräver pollinatörer, säger Paul Egan.

Pollinatörer hotas i dagsläget framför allt av kemiska bekämpningsmedel och brist på lämpliga livsmiljöer.

LÄS ÄVEN:
Ny rapport om pollinatörer i Sverige – många är hotade
Humleexperten Dave Goulson om jordbruk och bekämpningsmedel
Riklig pollinering av olika insekter större betydelse än man hittills trott

Källa: SLU och Global Change Biology