Allt mindre intresse för naturforskning i fält

Biologer i fältstudier. Foto: Panek. Licensierad under GFDL via Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zoobentos_sampling_Krippenbach.jpg#/media/File:Zoobentos_sampling_Krippenbach.jpg

Biologer i fältstudier. Foto: Panek. Licensierad under GFDL via Commons 

Antalet doktorander som är inriktade på att studera djur och växter i fält har nästan halverats på 30 år och i USA kan man idag ta biologiexamen utan att ha gått en enda kurs i hur man identifierar och observerar växter och djur. Fältforskning befinner sig i kris, enligt Vetenskapsradion.

Uppgifterna grundar sig på en studie från 2014, samt ”amerikanska ekologer och doktorander på fältet”. En av dem är växtbiologen Patricia Alvarez-Loyaza, som forskat i väldens regnskogar i över 20 år. Hon menar att det blivit allt svårare att få pengar för fältarbete i Amazonas.

– Forskningspengarna går idag till bioteknologi eller ekologisk modellering. Fältarbete däremot, alltså att vara ute i naturen och studera växter och djur, är dött som forskningsområde, säger Patricia Alvarez-Loyaza till Vetenskapsradion.

Det finns fortfarande stora kunskapsluckor om grupper som lavar, mossor, svampar, bakterier och insekter och det är ett problem eftersom dessa grupper kan vara väldigt viktiga för att hjälpa oss förstå hur ett varmare klimat påverkar skogen. Patricia Alvarez-Loyaza menar att till och med på relativt välutforskade platser hittas det fortfarande nya växter, som tidigare var okända.

Källa: Vetenskapsradion