Allt fler turister vill uppleva Sveriges natur

Ekoturism kan vara att vakna upp i ett gömsle till synen av en spelande tjäder. Foto: Anki Hammar

Ekoturism kan vara att vakna upp i ett gömsle till synen av en spelande tjäder. Foto: Anki Hammar

Utländska turister efterfrågar naturupplevelser i Sverige alltmer, enligt Visit Sweden. Det finns en bild om att Sverige är ett land som har ”unik och orörd natur tillgänglig för alla”. Ekoturismföreningen menar att det finns stor potential för Sverige att växa inom naturturism.

Regeringen har gett Visit Sweden medel för ökade insatser inom ”Hållbar naturturism och ekoturism på landsbygden” för att möta den växande efterfrågan. Det är en flerårig insats på den internationella marknaden där intresset för hållbar konsumtion ökar.

– Det finns stor potential i Sverige för att skapa många nya jobb på landsbygden, menar Leif Öster, ordförande i Ekoturistföreningen och Daniel Melin från fiskerienheten på Jordbruksverket. I en podcast från Landsbygdsnätverket säger de att naturturism bör betraktas som en riktig näring rent samhällsekonomiskt.

– I och med den snabba urbaniseringen kan man fråga sig vad de som bor kvar på landet och de som vill flytta ut på landet ska jobba med. Naturturism är en näring som växer i hela världen och kan ge robusta jobb, säger Leif Öster i podcasten.

Han säger att det finns 100 miljoner indier och 100 miljoner kineser som funderar på att åka till Europa nu och många av dem vill åka ut på landsbygden och uppleva natur. Det är lätt att resa i Sverige, det mesta fungerar, det är säkert här, vi pratar bra engelska, har nära till naturen överallt och vacker natur från söder till norr. Så förutsättningarna är bra.

Turismnäringen skapar 358 nya jobb i Sverige varje månad och särskilt på landsbygden, enligt statistik från Svensk Turism AB. Turismforskningsinstitutet ETOUR beräknar att det finns cirka 2700 företag inom naturturism som årligen omsätter cirka 3,6 miljarder kronor.

– De utländska turisterna som kommer till Sverige lämnar faktiskt efter sig lika mycket pengar idag som hela den samlade skogsexporten. Ungefär 100 miljarder kronor. Plus att de betalar moms till stadskassan vilket inte skogsexporten gör, menar Leif Öster.

Äventyr, ”adventure tourism”, är också ett av de snabbast växande segmenten inom den globala turismnäringen, enligt Adventure Travel Trade Association (ATTA). Naturen, klimatet och tillgängliga aktiviteter är de tre primära faktorer som påverkar äventyrsresenärer när de väljer sin destination. Marknaden för ”adventure travel” i Nordamerika, Sydamerika och Europa har upplevt en genomsnittlig ökning med 65 procent från 2009 till 2012.

FN har deklarerat 2017 som ”Det internationella året för hållbar turismutveckling” (International Year of Sustainable Tourism for Development).