Gå till innehållet

Allt fler tigrar i Sibirien – insatser har gett resultat

Wwf
Sibirisk tiger. Foto: S. Taheri via Wikimedia

Sibirisk tiger. Foto: S. Taheri via Wikimedia

Det finns nu ungefär 500 amurtigrar i Sibirien och 100 av dem är ungar. Det är en ökning med tio procent sedan 2005 och en helt annan situation än på 1940-talet då det bara fanns 40 vilda amurtigrar kvar.

– Bevakningen har ökat och straffen för tjuvjakt har blivit mycket hårdare. Förr kom man undan med lite böter, nu riskerar man fängelse i flera år, säger Ola Jennersten, ansvarig för tigrar på Världsnaturfonden (WWF) om vad som orsakat den positiva utvecklingen.

Området där de sibiriska tigrarna lever har också fått utökat skydd vilket lett till fler bytesdjur och därmed större överlevnadschans för tigrarna. Skyddet infördes efter tigertoppmötet i Ryssland 2010 då alla länder i Asien med tigerpopulationer beslöt att antalet vilda tigrar skulle fördubblas till år 2022.

I Ryssland, Indien, Nepal, Bhutan och Bangladesh har antalet tigrar ökat sedan dess (läs mer om det här), men i Sydostasien ser det mörkare ut.

– Nyckeln är starkt politiskt stöd. Där vi har det, i länder som Ryssland och Indien, ser vi fantastiska resultat. I Sydostasien, där det politiska stödet är svagare är vi på väg mot en kris. Dessa länder kan förlora sina tigrar om inte akuta åtgärder sätts in omedelbart, säger Mike Baltzer, ledare på WWF Tigers Alive Initiative.

Ryssland är världens näst tigerrikaste land med mellan 480 och 540 individer. Indien är klart störst med 2230 tigrar. Tjuvjakt är det största hotet mot vilda tigrar idag och tigerdelar betingar fortfarande ett högt pris i Asien.

Läs mer:
• Positiva nyheter om naturen.
• Fler artiklar om tigrar.

Källor: Aftonbladet och WWF

Mer att läsa