Allt fler städer får bilfria centrum

Allt fler städer får bilfria centrum. Oslo har nyligen beslutat om att det ska vara genomfört till 2019. Tidigare i år kom nyheten att Hamburg ska får fler cykelbanor som binds samman i ett grönt nätverk och att Köpenhamn ska införa en bilfri dag. I Stockholm byggs det rekordmånga vägar 2015.

Cykeltur i park i Oslo. Foto: Anders Sandberg via Flickr https://www.flickr.com/photos/arenamontanus/

I Oslo har den rödgröna majoriteten kommit överens om att Oslos centrala delar ska bli bilfria. De tre partierna Arbeiderpartiet (AP), Sosialistisk venstreparti (SV) och Miljøpartiet De Grønne (MDG) har förhandlat om ett bilfritt centrum, en utbyggnad av E18 väster om Oslo och en modell för egendomsskatt sedan slutet av september. Foto: Anders Sandberg via Flickr

Flera städer i världen försöker minska bilismen, exempelvis genom att införa bilfria områden och att ha fler bilfria dagar:

Köpenhamn
Köpenhamn är en av de städer som är historiskt bäst i världen på bilfria områden. Stadens centrala delar har varit bilfria i mer än 40 år. Nyligen bestämdes att även en bilfri dag ska införas från och med nästa år. Paris införsel av bilfria dagar har inspirerat. Halva Köpenhamns befolkning cyklar till jobbet varje dag och Köpenhamn har den lägsta andelen bilägare i Europa.

Helsingfors
Helsingfors förväntas öka sin befolkning men inte sin biltrafik. Ju fler som flyttar in desto färre bilar kommer att få finnas på gatorna. En ny stadsplanering ska förvandla bilbundna förorter till förtätade områden med snabb kollektivtrafik och där man kan promenera mellan alla områden. Det utvecklas även mobila tjänster anpassade till ett bilfritt liv där man snabbt kan hitta en cykel, en taxi eller en bil att samåka med, eller hitta närmaste buss eller tåg. Staden hoppas att ha minskat bilismen kraftigt inom tio år.

Hamburg
Hamburgs cykel- och gångbanor ska byggas ut och länkas samman med befintliga grönområden, som redan idag utgör hela 40 procent av stadens yta. Grönområdena ska binda ihop alla stadsdelarna i ett nätverk. Målet är att befolkningen ska kunna ta sig från en sida av staden till den andra, utan att behöva konfronteras med biltrafik och utan att använda bil. De nya bilvägar som skapas ska byggas in, gömmas och inte synas för att ge mer utrymme för andra trafikanter.

Paris
I Paris är avgaserna och luftföroreningarna ett stort problem och därför har ett varannan dag-förbud för bilar införts. Jämna dagar får endast bilar med jämn slutsiffra på registreringsskylten köra och vice versa. De parisare som inte får köra bil en viss dag, kan använda sig av gratis kollektivtrafik eller stadens hyrcyklar och elbilar. Undantagna från förbudet är bussar, utryckningsfordon och bilar med fler än tre passagerare. Nyligen, den 23 september, hade Paris en bilfri dag och mängden kvävedioxid sjönk då med 40 procent. Christophe Najdovski, vice borgmästare och chef för transportfrågor säger att Paris har legat efter när det gäller att tackla problemet med avgaserna

– Vi måste ändra på attityder och beteenden hos människorna. Faktum är att man inte behöver en bil för att ta sig runt stan och därför finns ingen anledning att använda bilen. Man kan åka med lokaltrafik, cykla eller till och med gå.

Enligt honom är den unga generationen lättast att påverka.
– De unga har en annan relation till bilar. Det är mindre sannolikt att de köper en bil och de är mer intresserade av att samåka med andra och att hitta liknande lösningar.

Madrid
Madrid har förbjudit trafik på flera gator inne i centrum och den bilfria delen expanderar. Hela centrala Madrid ska bli gågator inom fem år. 24 av stadens mest trafikerade gator kommer att byggas om för gångtrafikanter, inte bilar.

Milano
I staden Milano i Italien prövar man ett nytt sätt att få bort bilarna från stadskärnan. Om bilpendlarna lämnar sina fordon hemma får de gratis kuponger på kollektivtrafiken. Varje gång bilen stannar hemma skickar staden en kupong till föraren med samma värde som en buss- eller tågbiljett. En låda i bilen som är uppkopplad mot internet håller sen koll på var bilen befinner sig, så att ingen kan luras och köra till jobbet ändå.

Chengdu
Det planeras en ny stor satellitstad i sydvästra Kina nära Chengdu och den kan bli en framtida modell för annan förortsplanering. Staden är designad så att det bara tar 15 minuter att promenera till alla närbelägna platser. Motordrivna fordon tillåts, men i mindre omfattning. Staden kopplas samman med Chengdu med hjälp av kommunala färdmedel. 80 000 människor beräknas flytta till denna satellitstad och de flesta förväntas promenera till sina arbeten och till service .

Bogotá
Colombias huvudstad Bogotá har haft bilfria söndagar varje vecka sedan 1970-talet. Området som är bilfritt bara växer och sprider sig till andra städer som en löpeld. När folk fått prova vill de inte ha bilarna tillbaka.

New York och Portland
I USA ligger man efter vad gäller att göra plats för cyklister och fotgängare. Men i New York har man bland annat gjort Time Square till gågata och börjat satsa stort på cykelbanor. En positiv effekt som staden ser av minskad biltrafik är att handeln har ökat. Portland, i Oregon är den stad i USA som har flest cyklister men om man jämför med Köpenhamn så har Köpenhamn nio gånger fler.

Källor: The Guardian, Fast Coexist, The Guardian, Copenhagen PostThe Guardian och The Guardian