Allt fler arter nära utrotning enligt IUCN:s nya rödlista

Illegal jakt och försvinnande livsmiljö är de två största hoten som driver på utrotningen av däggdjur, enligt IUCN. För världens stora apor är läget allt mer akut.

Gorilla i nationalparken Virunga. Foto: LuAnne Cadd. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Virunga_National_Park_Gorilla.jpg#/media/File:Virunga_National_Park_Gorilla.jpg

Gorilla i nationalparken Virunga. Foto: LuAnne Cadd. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Commons.

Den östliga gorillan (Gorilla beringei), är nu ”akut hotad” (CR), enligt en uppdatering av IUCNs rödlista. Den har minskat med 70 procent på 20 år på grund av olaglig jakt. Den östliga gorillan har två underarter Grauers gorilla, som har förlorat 77 procent av sin population sedan 1992, och bergsgorillan (gorilla beringei beringei) som det går lite bättre för. Bergsgorillan har ökat sin population till 880 individer.

LÄS ÄVEN: • Komplicerad situation för världens gorillor.

De fyra primaterna – västlig gorilla (gorilla gorilla), den östliga gorillan(Gorilla beringei), borneoorangutang (Pongo pygmaeus) och sumatraorangutang (pongo abelii) är nu alla listade som ”akut hotade” (CR). Schimpansen och bonobon, även kallade dvärgschimpans (pan paniscus), anses nu båda vara ”starkt hotade” (EN). Olaglig jakt är det största hotet mot dessa djur.

Orangutang. Foto: Su Neko via Flickr http://www.flickr.com/photos/suneko/368008725

Orangutang. Foto: Su Neko via Flickr 

Stäppzebran (Equus quagga) har också minskat på grund av illegal jakt och är nu ”nära hotad” (NT) på rödlistan. För inte så länge sedan fanns det gott om stäppzebror men populationen har minskat med 24 procent på 14 år. De jagas för sina skinn och för sitt kött som säljs som bushmeat. Det är framför allt när de förflyttar sig utanför reservaten som de dödas.

Zebror. Foto: Marie Mattsson http://mariemattsson.se/

Zebror. Foto: Marie Mattsson 

Tre olika afrikanska antiloparter är nu ”nära hotade” (NT). Det är svartryggad dykare (Cephalophus dorsalis), vitmagad dykare (Cephalophus leucogaster) och gulryggad dykare (Cephalophus silvicultor). Populationerna för dessa arter är stabila i skyddade områden men utanför dessa hotas de av illegal jakt och att deras livsmiljö försvinner. Det är enligt IUCN de två största hoten mot många däggdjursarter och driver på utrotningen.

Invasiva arter som grisar, getter, råttor, sniglar och växter som förts in håller på att förstöra den naturliga floran på Hawaii. 415 endemiska arter på Hawaii finns på IUCNs rödlista, 87 procent är utrotningshotade. Bland annat ett träd kallat ’Ohe kiko’ola (Polyscias waimeae) som blommar vackert och endast finns på ön Kauaʻi. 38 arter är listade som ”utdöda” (Ex). Fyra som ”utdöda i vilt tillstånd” (EW).

En positiv nyhet är att jättepandan inte längre är starkt hotad utan endast “sårbar”.En annan positiv nyhet är att den tibetanska antilopen inte längre är ”starkt hotad” utan endast ”nära hotad”. Den har skyddats från jakt och har därför ökat i antal.  Andra positiva nyheter är att den australiensiska råttan Leporillus conditor, som finns i Australien har förbättrad status från ”sårbar” till ”nära hotad”. Detta tack vare naturvårdsinsatser.

Tygelvallabys. Foto: Bernhard DUPONT via Flickr

Tygelvallabys. Foto: Bernhard DUPONT via Flickr

Tygelvallabyn (Onychogalea fraenata) som finns i Australien har också fått en förbättrad status. Den har gått från ”starkt hotad” till ”sårbar”, tack vare naturvårdsinsatser.

Källa: IUCN