Gå till innehållet

Allt färre butiker och restauranger säljer utrotningshotad ål

Ål (Anguilla anguilla). Foto: Rudolf Svenson / WWF

Världsnaturfonden presenterar idag en ny undersökning om svenskars relation till ål. Antalet fiskbutiker som säljer ål har minskat från 9 av 10 till knappt 7 av 10 på ett år. Däremot har 8 procent av svenskarna och 20 procent av skåningarna ätit utrotningshotad ål senaste året. 

– Medvetenheten om att ålen är hotad har ökat generellt. Många har plockat bort den från julbordet och menyerna, vilket är positivt. Sedan förra året har flera fiskbutiker slutat sälja ål. Men det räcker inte. Vi borde ha nolltolerans mot en akut hotad art på julbordet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Det är framför allt i Stockholmsområdet och i Skåne som ål säljs, men utslaget på hela Sverige säljer 11 procent av restaurangerna, 67 procent av fiskaffärerna och 4 procent av livsmedelsbutiker ål. Siffrorna kan jämföras med att det i WWF:s undersökning i fjol uppgavs att nästan 9 av 10 fiskbutiker säljer ål och att 2 av 10 restauranger antingen servera eller ta in ål om man säger till i förväg.

LÄS ÄVEN: • Ännu ett år med omfattande illegalt fiske av utrotningshotad ål i Sverige

Även om ålen är akut hotad och trots att internationella havsforskningsrådet ICES rekommenderar att alla mänskliga aktiviteter som hotar ålen ska minimeras så har 210 yrkesfiskare speciell licens i Sverige för att fiska ål.  Dessutom är det illegala fisket omfattande i Sverige.

Ibland hävdar butiker och restauranger att de säljer odlad ål och att det skulle vara okej, men det är inte ett alternativ enligt WWF.

– Det är ett missförstånd att prata om odlad ål. Det handlar om ung vildfångad ål som sätts i fångenskap och matas för att växa sig stor. Ingen ål för kommersiellt bruk kan föröka sig i fångenskap, säger Inger Näslund, expert marint och fiske på WWF.

Däremot tipsar organisationen om att afrikansk ålmal som odlas i recirkulerande vattenbruk inomhus kan vara ett alternativ till rökt ål.

LÄS ÄVEN: • EU: Inget ålfiskeförbud och nästan oförändrat torskfiske trots kris

Den europeiska ålen tillhör ett och samma bestånd och den klassas som akut hotad på Internationella naturvårdsunionens (IUCN) rödlista (liksom hos Artdatabanken). Jämfört med på 1970-talet är invandringen av yngel från Sargassohavet nere på några få procent. Förutom fisket i Östersjön fiskas även 2-3-åriga ålar på Frankrikes och Spaniens Atlantkust. Ålar kan dock bli väldigt gamla. Rekordet är 155 år, men ålar som får röra sig fritt i det vilda brukar bli 5-20 år gamla.

 

Källa: WWF

Mer att läsa