Älgar i söder känsligare för klimatförändringar

Älgkalv. Foto: Eric Andersson

Älgar behöver tajma sin kalvning till när det finns som mest växter att äta. I en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet framkommer att älgarna i norr är mindre känsliga för klimatförändringar än älgarna i söder.

Forskarna har studerat 1129 kalvningsdatum för 555 älgkor från Växjö i söder till Nikkaluokta i norr, vilket inkluderar tolv breddgrader och sex vegetationszoner.

– Förenklat så sker kalvningen 2,5 dagar senare för varje breddgrad vi rör oss norrut. Från Västerbotten och norrut födde älgkorna sina kalvar i genomsnitt 14 till 21 dagar senare än älgkor i Växjö, säger Göran Ericsson, professor i viltekologi och ansvarig för långtidsstudien om älgar och klimat 1990–2017.

Älgkorna anpassar inte sin kalvning till om våren är sen eller tidig. Långt i norr är det fördelaktigt att förlägga kalvningen strax innan växtsäsongen börjat för att matcha den korta, men mest gynnsamma perioden.

Forskarna skriver i sin slutsats att studien tyder på att klimatförändringar kan ha mindre påverkan på älgpopulationer i norr än på dem i söder.
– I ett förändrat svenskt klimat ger våra data hopp för älgen – älgarna verkar historiskt ha anpassat sig till olika klimatförutsättningar. En allt tidigare vår skulle på kort sikt troligen påverka älgkor i norra Sverige mindre än älgkor i södra Sverige, säger Göran Ericsson.

LÄS ÄVEN:
Även i vargrevir är det jakt som dödar flest älgar
• Torkan sommaren 2018 kommer få negativa konsekvenser för älgstammen i åratal
• Älgar har svårt att hitta mat, Skogsstyrelsen vill öka avskjutningen kraftigt

Källor: SLU och Biology Letters