Afrika ska storsatsa på förnybar energi

Solceller på Mali, foto: Curt Carnemark/World Bank via Flickr

Solceller på Mali, foto: Curt Carnemark/World Bank via Flickr

Regionala ledare i Afrika stödjer initiativ för att skynda på sol, vatten, vind och geotermisk energiproduktion för att minska kolanvändningen och skära ned på utsläpp. Kontinenten ska med hjälp av The African Renewable Energy Initiative, utveckla minst 10 GW förnybar energikapacitet till 2020 och minst 300 GW till 2030. Något som kan göra Afrika till den renaste kontinenten i världen.

Det Internationella Energirådet (IEA) har räknat ut att den årliga energiförbrukningen per capita i Afrika för 2012 var omkring 600 kWh, jämfört med världens genomsnitt på 3064 kWh.

Produktion av sol, vatten, vind och geotermisk energi kan utökas snabbt genom att tusentals småskaliga “virtuella kraftverk” byggs upp. De kan distribuera elektricitet genom små nätverk som inte kräver kraftledningar. Initiativet som beräknas kosta minst 500 miljarder dollar över 20 år, ska minska Afrikas kolberoende. Det kommer också att innebära både minskade utsläpp och att minst 600 miljoner människor slutar med att laga mat genom att elda med ved, diesel och fotogen som ger utsläpp i hem och närmiljö. Solenergi förväntas dominera som ny energikälla.

– Vi är redo att satsa på massiv produktion av sol och vindenergi sade Judi Wakhungu, Kenyas miljödepartements sekreterare, då han talade nyligen på klimatmötet COP 21 i Paris.

Presidenten för  African Development Bank (AfDB), Akinwumi Adesina, talade också på COP21. Han sa att Afrika för nuvarande förlorar fyra procent av sin BNP på grund av att det saknas rena, fossilfria energikällor.

– Afrika är den kontinent som lider mest av jordens uppvärmning. Torkan och ökenutbredning har blivit värre än någonsin förut. Afrika behöver mer pengar för att anpassa sig till klimatförändringen. African Development Bank kommer därför att tredubbla sin klimatfinansiering med fem miljarder dollar per år fram till 2020.

Afrika söder om Sahara är den enda regionen i världen där antalet människor som saknar elektricitet ökar. Vid 2030 kommer Afrikas del av världens invånare utan el att öka från mindre än hälften idag till mer än två tredjedelar, om inget görs. Nyheten om satsningen på förnybar el i Afrika kommer samtidigt som nyheten om att 10 afrikanska länder ska återplantera en enorm regnskog.

Källa: Guardian