900 bisonoxar avlivas utan insyn i Yellowstone National Park

Upp till 900 bisonoxar ska snart avlivas i Yellowstone National Park, USA. Det ska begränsa djurens vandring genom Yellowstone River Valley och till vinterbetet i Montana, dit bisonoxarna alltid har vandrat. Närliggande ranchägare med boskap utanför parken gillar inte bisonoxarna. De tror att bisonoxarna infekterar deras djur med brucellos, en sjukdom orsakad av bakterier. Men det finns inga dokumenterade fall där tamboskap har smittats av bisonoxar.

Varje år har bisonoxar avlivats i nationalparken. Det har varit en omstridd åtgärd sedan den infördes år 2000. Nu har det lett till en rättslig fejd mellan National Park Service och journalister som vill dokumentera avlivningen för att människor ska få upp ögonen för det som sker.

Från början föreslogs det att 1 000 bisonoxar skulle avlivas denna vinter för att begränsa djurens årliga vandring till Montana där ranchägare befarar att boskapen kan smittas av bruscellos. Sjukdomen bruscellos fördes till USA genom europeiska djur och kan orsaka missfall. Bisonoxar är inte de enda djur som bär på sjukdomen och enligt Buffalo Field Campaign (BFC), så har studier visat att älgar ofta bär på sjukdomen. Det finns inga dokumenterade fall av tamboskap som har smittats av bison.

Den 15 februari ska bisonoxarna fångas in och avlivningen påbörjas. Den del av parken där detta sker blir då inte åtkomlig för allmänhet eller media. Justin Marceau, professor i juridik och juridiskt ombud för Animal Legal Defense Fund, säger i en artikel i EcoWatch:

– Det är ironiskt att Yellowstone Park stödjer att ranchägare i Montana ska få ha sina kor på bete – ett invasivt djur, och gör detta genom att fånga in och döda 900 bisonoxar som är en naturlig, infödd art.

Marceau är med i en grupp advokater och professorer i juridik som har lämnat in en federal begäran på uppdrag av journalisten Christopher Ketcham och aktivisten Stephany Sea. De menar att genom att utestänga allmänhet och media från infångandet och avlivningen av bisonoxarna så har Yellowstone National Park kränkt första författningstillägget som är en del av den amerikanska grundlagen och innebär bl a pressfrihet och mötesfrihet. Christopher Ketcham säger  till EcoWatch:

– Jag vill ha tillträde till hanteringen av bisonoxarna så att jag kan rapportera om det. Jag vill kunna se djurens lidande på nära häll så att jag kan få läsarna att komma nära det som händer.

Det är främst kalvar och hondjur som ska avlivas för att begränsa hjordens reproduktion. Mer än 300 djur ska dödas genom jakt och en del av djuren ska dödas för forskning, enligt Associated Press (AP).

På 1500-talet fanns det 30 till 60 miljoner bisonoxar i hela Nordamerika. Sommaren 2015 fanns det 4,900 bisonoxar i och kring nationalparken Yellowstone. Det är de enda vilda, migrerande hjordar som finns kvar i USA. Mer än 6 300 har avlivats och nästan 1 900 har dödats i jakt sedan 1980-talet. Förra året fångades 737 djur in och avlivades. Sandy Snell-Dobert, taleskvinna på Yellowstone säger i en intervju i AP att nationalparken har bestämt att göra så här genom ett juridiskt samförstånd.

– Det skulle inte vara ett problem om det fanns mer tolerans för bisonoxar norr om nationalparken i Montana, tolerans för att bisonoxar och andra djur rör sig utanför parkens gränser men det finns det inte.

Källa: Ecowatch