Gå till innehållet

8 av 10 tycker det är viktigt att skydda natur

Tallskog på hällmark, Djurö nationalpark i Vänern. Foto: Jan Töve/IBL Bildbyrå via Naturvårdsverket

8 av 10 tillfrågade svenskar tycker att det är viktigt att skydda naturen. Två av tre instämmer helt eller delvis i att nationalparker och naturreservat är viktiga för deras utomhusaktiviteter. Detta enligt en årlig undersökning från Naturvårdsverket.

Maano Aunapuu, enhetschef på Naturvårdsverket säger i ett pressmeddelande:

– Det är glädjande att se att stödet för att skydda natur är så starkt år efter år.

LÄS ÄVEN: • Lång väg kvar för miljömål i skogen – Sveriges sämst skyddade naturtyp

Undersökningen visar att natur och grönområden har stor betydelse för människors välbefinnande. Naturvårdsverket skriver att naturreservat eller nationalpark handlar om att bevara en variationsrik natur och ge många människor möjligheter till friluftsliv. Att skydda natur är mycket viktigt för att uppnå Sveriges miljömål som är beslutade av riksdagen. Men tyvärr är det lång väg kvar för Sverige att nå miljömålen och 14 av 16 miljömål kommer inte att nås före 2020. Maano Aunapuu säger i pressmeddelandet:

– Vi jobbar aktivt tillsammans med länsstyrelser, kommuner och markägare för att uppnå miljömålen. Att skydda naturen är ett verktyg.

LÄS ÄVEN: • Ny studie: Vill du må bättre – engagera dig i naturen

Det är tredje året i rad som Kantar Sifo har undersökt vad befolkningen anser om skyddad natur, på uppdrag av Naturvårdsverket. Frågorna ställdes till de som känner till Naturvårdsverket (96 % av befolkningen). Undersökningen är en webbaserad enkät med slumpmässigt utvalda personer mellan 18 och 75 år som finns i Kantar Sifos Onlinepanel. 312 personer har besvarat frågorna om skyddad natur.

I en undersökning från EU  (Special Barometer 440) har medborgare i EU fått svara på frågan om vad de anser är den viktigaste fördelen med skog. 78 procent av tillfrågade svenskar svarar att skogen är viktigast att bevara för skydd av habitat för olika sorters djur och växter. Lika stor procentandel (78 procent) anser att skogen är viktig för att lagra koldioxid och motstå klimatförändring. Bara 19 procent av svenskarna svarar att skogens viktigaste fördel är att den kan nyttjas för att ge förnybar energi.

Mer att läsa