8 av 10 svenskar tycker det är viktigt att skydda natur

På sina håll påminner Gullringskärret om en regnskog. Foto: Erik Hansson

Skyddad natur är viktigt för väldigt många människor. Foto: Erik Hansson

Naturvårdsverket har låtit göra en ny undersökning i vilken det framgår att åtta av tio tycker att det är viktigt att skydda natur. Ytterligare tolv procent anser att det är viktigt i viss mån. 

Dessutom framkom i undersökningen att två av tre instämmer helt eller delvis i att nationalparker och naturreservat är viktiga för deras utomhusaktiviteter.

2,4 miljoner människor besökte under 2015 någon av Sveriges nationalparker och enligt EU:s Institute for European Environmental Policy ger vistelse i naturområden flera positiva effekter så som att minska stress och psykisk ohälsa. Det ökar även den fysiska aktiviteten hos både barn och vuxna och ger barnen bättre koncentrationsförmåga och självkänsla.

– Det är glädjande att se det fortsatt starka stödet. Att skydda naturen bidrar till att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte hotas eller förstörs, inte nu och inte i framtiden, säger Maano Aunapuu, tf sektionschef på Naturvårdsverket.

Enligt Naturvårdsverket ska dubbelt så många naturreservat bildas varje år de närmaste åren – från drygt 130 till 300 nya naturreservat om året.

Källa: Naturvårdsverket