Gå till innehållet

60 km vattendrag får unikt skydd i Jönköping

Nissan. Foto: Camilla Zilo på länsstyrelsen i Jönköpings län

Nissan. Foto: Camilla Zilo på länsstyrelsen i Jönköpings län

Sveriges största skogsägare, Sveaskog, har slutit ett avtal med länsstyrelsen i Jönköpings län om att skydda 60 kilometer vattendrag inom Nissans källflöden. 

Vattendragen är klassificerade som nationellt (särskilt) värdefulla och rymmer bland annat öringstammar och flodpärlmussla. Enligt länsstyrelsen tecknas Vattenvårdsavtalet utan “någon som helst ekonomisk ersättning” till Sveaskog.

– Detta är bland det största som gjorts hittills för skydd av vatten i länet. Syftet med Vattenvårdsavtalet är främst att bevara och långsiktigt stärka biologisk mångfald knuten till strömmande vattendrag med fria vandringsvägar och bra miljöer för fisk och andra vattenlevande organismer, säger Therese Helgesson, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Jönköping.

Källa: Länsstyrelsen i Jönköping

Mer att läsa