60-åringen Skogsmulle lockar allt fler barn ut i naturen

Skogsmulles stig i en skog. Foto: Erik Hansson

Friluftsfrämjandet fyller i år 125 år och deras kända karaktär Skogsmulle blir 60 år. De har ännu en anledning att fira: medlemsantalet växer för andra året i rad. Framför allt söker sig fler familjer till Friluftsfrämjandet.

Under medlemsåret 2015 ökade Friluftsfrämjandet sitt medlemsantal med 4,8 procent och i fjol var ökningen 5,8 procent. Sammanlagt är nu över 89 000 personer knutna till Friluftsfrämjandet. Familjemedlemmar står för den största enskilda ökningen – 7,6 procent. Årets siffror har inte presenterats ännu.

LÄS ÄVEN: • Folkhälsomyndigheten: Planera städer så folk har max 300 meter till natur

Friluftsfrämjandet anser att ökningen beror på framför allt tre saker – rådande trend för friluftsliv och utomhusaktivieter, deras förbättrade webbplats och ett ökat intresse för Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik och förskoleerbjudande. Det sistnämnda är den enskilt största faktorn där friluftsliv antingen arrangeras i renodlade Ur och skur-förskolor eller byggs på Skogsmulle i förskolan.

– I en tid där stillasittande är på väg att bli vårt största folkhälsoproblem, är det fantastiskt roligt att vi genom barnen kan ta med hela familjer till friluftslivet. På så vis tar vi än mer plats för att skapa folkhälsa genom friluftsaktivitet. Nu ser jag fram emot att vi ska nå ännu fler förskolebarn och deras familjer. Men det räcker inte med det. Ju längre upp i skolåldern barnen kommer desto mer ökar stillasittandet, samtidigt minskar kontakten med friluftslivet. Här har vi nästa utmaning för både samhället och oss på Friluftsfrämjandet, sa Lars Lundström, generalsekreterare på Friluftsfrämjandet i ett pressmeddelande från 2016.

LÄS ÄVEN: • Studie: Inlärning utomhus har stor betydelse för barns livskvalitet

I år fyller dessutom Skogsmulle 60 år och Friluftsfrämjandet får ökad uppmärksamhet för sina insatser. Bland annat skriver SVT Nyheter Halland om hur ungefär två miljoner barn i hela landet hittills har gått mulleskola och att barn nu står i kö för att det inte finns tillräckligt med ledare som kan leda barnaktiviteter.

LÄS ÄVEN: • 1 av 4 barn i Sverige var inte i naturen alls senaste veckan

I Södertälje lokalavdelning har Ewa Palm dragit igång Skogsmulle för barn med funktionsnedsättningar. Det blev snabbt populärt och är nu en del av den ordinarie verksamheten.

– Barn med funktionsnedsättningar kan uppleva många hinder i vardagen. Man är van att få kämpa. Det föräldrarna behöver är en push att komma ut i naturen, de ser det som ett stort hinder. Men det behövs bara sköna kläder och fika. Det är inte svårare än så, säger Ewa Palm i Södertälje lokalavdelning i en artikel på Friluftsfrämjandets webbplats.

 

Källor: Friluftsfrämjandet, SVT Halland och P4 Värmland