57 olika bekämpningsmedel funna i förgiftade honungsbin

Bi som landar på kärleksört. Foto: Holger Ellgaard via Wikimedia

Bi som landar på kärleksört. Foto: Holger Ellgaard via Wikimedia

Bipopulationer minskar världen över och många studier pekar på att olika bekämpningsmedel är en del av orsaken. Neonikotinoider är grupp kemikalier som särskilt har misstänks och har också förbjudits i EU. Men frågan är mycket komplex och än är forskarna inte klara över vad som egentligen pågår.

Forskare i Polen har nu utvecklat en ny analysmetod som kan upptäcka 200 olika bekämpningsmedel, liksom några av de nedbrytningsprodukter som de ger upphov till, i en och samma analys. Nästan alla av de 200 substanserna är godkända för användning inom EU.

De har nu analyserat bin från sjuttio olika förgiftningsincidenter och fann att de innehöll 57 olika bekämpningsmedel. Det ger en bild på hur komplext problemet är, det är inte helt lätt att bena ut orsak och verkan med så många parametrar. Det är inte sannolikt att det skulle vara endast en orsak till bidöden och att förbjuda någon enstaka kemikalie lär knappast vara lösningen.

Det är väl känt att olika kemikalier kan samverka och ge större effekt än vad de skulle gjort var och en för sig (det brukar kallas cocktaileffekten). Mycket återstår men det här är en vital del i de redskap som behövs för att lösa pusslet.

Källa: Science Daily