Gå till innehållet

45 000 underskrifter till ministern för att skydda skog

Bränd tallhögstubbe i den variationsrika skogen vid Grästjärnarna i Ore Skogsrike, där Sveaskog avverkade skog med höga naturvärden i höstas, ett exempel av många . Över 600 hektar naturskog har avverkats av Sveaskog i Ore Skogsrike. Foto: Bengt Oldhammer.

Idag överlämnades över 45 000 namnunderskrifter till näringsminister Ibrahim Baylan som avslutning på kampanjen Vår Skog. I kampanjen kräver 23 miljöorganisationer att det statliga skogsbolaget Sveaskogs avkastningskrav ska sänkas, att alla skogar med höga naturvärden på Sveaskogs mark ska skyddas och att Sveaskog ska bli en föregångare i ekosystembaserat hyggesfritt skogsbruk. 

Sveaskog har länge kritiserats, bland annat för att de har avverkat och avverkningsanmäler skog med höga naturvärden. Det finns många exempel på det. För att Sveaskog ska bli ett hållbart skogsbolag så måste fler biologiskt värdefulla skogar skyddas, fler skogsområden restaureras och skogsbruket övergå till kalhyggesfria metoder, kräver organisationerna. För att nå dit så måste Sveaskogs avkastningskrav sänkas. Den biologiska mångfalden har inte råd att förlora fler värdefulla skogar på statens marker.

Skydda Skogen och Fältbiologerna stod utanför näringsdepartementet med banderoller. Foto: Pär Wetterot

Representanter från Naturskyddsföreningen, WWF, Birdlife Sverige, Greenpeace och Skydda Skogen var och lämnade namninsamlingen till näringsministern. På gatan utanför stod folk från Fältbiologerna och Skydda Skogen med banderoller. Viktor Säfve från Skydda Skogen var med och lämnade namninsamlingen till näringsministern. Han säger:

– Vi träffade ministern och lämnade över 45 000 namnunderskrifter och lyfte de olika delkraven i kampanjen Vår Skog som den samlade miljörörelsen står bakom. Det blev ett bra möte där vi bland annat pekade på att statliga Sveaskog måste bli en föregångare för hållbar skogsförvaltning.

Läs även: • 23 miljöföreningar kräver att skog skyddas- lanserar allmänt upprop

Forskning pekar på att minst 20 procent produktiv skog behöver skyddas långsiktigt, nu är endast 5 procent skog formellt skyddad i Sverige. Det innebär att potentialen minskar för att kunna nå de nationella och internationella miljömålen. Viktor Säfve säger:

– Vi tog också upp att statliga skogar med höga naturvärden måste ges ett långsiktigt skydd och att länsstyrelserna bör få i uppdrag att peka ut lämpliga skogar. Men vi underströk att detta inte ska behöva belasta anslaget till skydd av värdefull natur. Staten ska inte behöva ersätta staten vid reservatsbildning på mark som staten redan äger.

Naturskogen på berget Njuöniesvarrie är en av Sveaskogs frivilliga avsättningar som ska avverkas. Foto: Jonas Nordenström

Lina Burnelius, ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor på Greenpeace var också med vid överlämningen av namnunderskrifter till näringsministern. Hon säger i ett pressmeddelande:

– Så många underskrifter på så kort tid visar att vi i Sverige bryr oss om vår skog. Det måste näringsminister Baylan och Sveaskog ta på mycket stort allvar. Under detta ödesdigra decennium måste vi förvalta vår statligt ägda skog på ett sätt som respekterar vårt gemensamma natur- och kulturarv och värnar vår naturliga lösning till klimatkrisen – det är ett ansvar som sträcker sig längre än mandatperioder och förordnanden. De som har makt idag måste se till allas vår framtid.

Näringsminister Ibrahim Baylan, ansvarig för Sveaskogs direktiv, fick en tavla och ett USB-minne med fler än 45 000 namnunderskrifter som vill att regeringen ser över direktiven för Sveaskog. Foto: Näringsdepartementet.

Kraven på regeringen och Sveaskog lyder i korthet:

  • Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.
  • Använda statliga skogar med låga naturvärden för att byta in privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd.
  • Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.
  • Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras.

Överlämning av 45 000 namnunderskrifter från människor som som kräver förändring gällande hur statliga Sveaskog förvaltar vår gemensamma skog fr.v: Dennis Kraft, BirdLife Sverige; Louise Karlberg, Naturskyddsföreningen; Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF; Ibrahim Baylan, Näringsminister och ansvarig för sveaskogs direktiv; Viktor Säfve, Skydda skogen; Lina Burnelius Greenpeace. Foto: Anställd Näringsdepartementet

Mer att läsa