41 350 hektar unik natur skyddad i Filippinerna

Palawan beach (800x600)

Ön Palawan.  Foto: Hector Garcia via Flickr

Filippinerna har nyligen skyddat 41 350 hektar unik och hotad natur på ön Palawan, området kallas för “Cleopatra’s Needle Critical Habitat”. Det består främst av orörd regnskog med många unika och hotade arter.

200-300 människor tillhörande ursprungsbefolkningen, Batakfolket, har gått med på att deras mark ingår i det skyddade området. Förhandlingarna har pågått i tre år med många inblandade parter – forskare, miljöorganisationer, regeringen, myndigheter samt ursprungsbefolkningen. Ursprungsbefolkningen har levt av skogen men exploatering som olaglig skogsavverkning, gruvdrift och ohållbar turism har gjort det allt svårare. Nu hoppas ursprungsbefolkningen kunna leva på ekoturism i framtiden.

85 procent av arterna i området är endemiska – de existerar bara på denna ö och ingen annanstans. Flera är hotade och rödlistade, till exempel palawannäshornsfågeln, palawanjordsköldspaddan, palawanbinturongen, palawanvaranen och palawanmyrkotten.

Enligt ett pressmeddelande från Global Wildlife Conservation så finns det väldigt få ställen som Cleopatras Needle kvar på jorden med orörd regnskog och så stor biologisk mångfald.

Källor: Global Wildlife Conservation, Mongabay