”Utdöd” fjäril återupptäckt i Sverige

Svartklintsblomvecklare (Cochylimorpha straminea).Foto: Marko Mutanen, University of Oulu – Entry at BOLD Systems – Image, Public Domain.

Den lilla fjärilen svartklintsblomvecklaren hade inte setts i Sverige sedan 1983 och ansågs nationellt utdöd. Nu har den hittats igen och Malmö kommun vill skydda området för att rädda arten. Det rapporterar Sydsvenskan.

Det var en insektsintresserad privatperson som gjorde fyndet vid Lernacken, precis söder om brofästet till Öresundsbron. Det är troligen den enda platsen i Sverige där den nu finns kvar och Malmö kommun har beslutat att livsmiljön ska skyddas så att arten kan undvika ett nytt utdöende i landet.

Svartklintsblomvecklaren har bara hittats i västra Skåne. Första gången i Mölle 1951, men den har även haft stabila populationer i Klagshamnsudden utanför Malmö och i Kåseberga. I dessa områden levde den på ängsmark med klintväxter och vädd ”som troligen utgjorde dess föda”, skriver Artdatabanken.

En trolig anledning till att arten dog ut och inte hittades efter 1983 är att dessa ängsmarker växer igen med buskvegetation.

Källor: Aftonbladet, Sydsvenskan och Artdatabanken