30 ton svenskt kvicksilver försvann spårlöst

Batterier som kan innehålla kvicksilver. Foto: Gerhard H Wrodnigg - Eget arbete, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=542636

Batterier som kan innehålla kvicksilver. Foto: Gerhard H Wrodnigg – Eget arbete, CC BY-SA 2.5

Kvicksilverbatterier, insamlade i Sverige under flera årtionden, transporterades till Tyskland för att tas om hand av ett företag. Istället verkar de ha hamnat på den illegala marknaden, enligt en artikel i magasinet Filter.

Allt sedan åttiotalet har batterier och annat som innehåller kvicksilver samlats in i Sverige för att förhindra att det sprids i miljön och orsakar skada. Cirka fyrtio ton av den giftiga tungmetallen stod länge på SAKAB:s anläggning i Kumla utan att någon riktigt visste vad man skulle göra med det.

Det fick sin lösning när ett tyskt företag utvecklade en metod att stabilisera flytande kvicksilver vilket gör det lättare att förvara. Så Naturvårdsverket skickade ner avfallet till dem och efter behandling transporterades det ner i tyska saltgruvor för förvaring. Alla var nöjda. Det fanns bara ett problem, prover visade att avfallet inte innehöll något kvicksilver.

Det var tyska polisen som fattat misstankar mot företaget Dela Recycling och därför bestämt sig för att kontrollera deras verksamhet. Sverige hade först skickat ner tio ton kvicksilver för att testa verksamheten och det hade fungerat bra och de tunnorna innehöll kvicksilver precis som de skulle. Det var resterande trettio ton som senare togs om hand som saknades. Istället hade det smugglats in till Schweiz som, till skillnad från länder inom EU, tillåter export av kvicksilver. Där slutar spåren.

Sannolikt har det slussats vidare till länder i Latinamerika, Asien och Afrika där det används i småskalig utvinning av guld. Genom att tillsätta kvicksilvret till en blandning av krossad malm i vatten ”suger kvicksilvret åt sig guldet” som då blir lätt att separera. Sen hettas detta upp vilket gör att kvicksilvret förångas och kvar blir guldet. Kvicksilvret sprid i miljön och skadar de ofta fattiga och oskyddade arbetarna.

Dela Recycling står nu åtalade för att ha förskingrat tusen ton kvicksilver till ett värde av 400 miljoner kronor. I juli väntas domstolens beslut.

Källa ETC