Gå till innehållet

30 experter: Vi behöver prata om annat än naturens ekonomiska värde

Friluftsliv. Foto: Maths Nilsson 

Vi kan inte bara prata om naturen i ekonomiska eller naturvetenskapliga perspektiv, vi behöver prata om naturens bidrag till människor i ett bredare perspektiv. Det presenterar 30 experter på biologisk mångfald i senaste numret av Science. 

Det är populärt att prata om ekosystemtjänster, som försöker sätta ett ekonomiskt värde på de tjänster som naturen ger oss människor. Enligt de 30 experternas nya tankesätt behöver vi istället prata om ”naturens bidrag till människor” eller “naturnyttor” för att även ta med samhällsvetenskapliga och humanistiska insikter.

LÄS ÄVEN: • Träd i storstäder sparar miljarder kronor per år i folkhälsokostnader

– En stor utmaning idag är och i framtiden är att behålla eller förbättra naturens välgörande bidrag till världens människors livskvalitet, skriver forskarna i sin artikel.

De internationella experterna är kopplade till den FN-initierade vetenskapliga expertpanelen för biologisk mångfald, IPBES. En av författarna till artikeln i Science är Marie Stenseke, professor i kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

LÄS ÄVEN: • Viktigt med fågelsång för unga i stadsmiljö

– Inom IPBES har vi jobbat tvärvetenskapligt och utvecklat och breddat det tidigare sättet att se på naturens betydelse för människor. Det är ett tankesätt som, i linje med FN:s hållbarhetsmål, bättre beaktar rättvisefrågor och att människor världen över ser och värderar det som naturen ger på olika sätt. Detta öppnar för nya synsätt och kommer att förändra hur politiken och myndigheter jobbar med ekosystemfrågor och biologisk mångfald, säger Marie Stenseke.

Eftersom Sverige är medlem i IPBES och Miljödepartementet och Naturvårdsverket följer panelens arbete, menar Marie Stenseke att den nya studien kan ge svallvågor ut i länsstyrelser och kommuner, där man vant sig att arbeta utifrån det etablerade begreppet ”ekosystemtjänster”.

Källor: Göteborgs Universitet och Science 

Mer att läsa