26 nya Natura 2000-områden föreslås

Getapulien. Foto: Magpos, CC BY-SA 4.0.

Regeringen meddelade idag att de föreslår 26 nya Natura 2000-områden.

Ett Natura 2000-område är en del av ett nätverk av värdefulla naturområden vars syfte är att bevara den biologiska mångfalden inom EU. Det är länsstyrelsen som väljer ut områdena, som sedan regeringen föreslår, men det är EU-kommissionen som beslutar om de ska upptas i Natura 2000-nätverket. Svensk skyddslagstiftning börjar dock gälla direkt när regeringen beslutat att föreslå ett område. 

I Sverige finns drygt 4 000 Natura 2000-områden på en sammanlagd yta av nästan 78 000 kvadratkilometer.

Nu föreslår regeringen att 26 nya platser ska bli Natura 2000-områden.

– Naturen påverkas av våra aktiviteter och just nu är stora mängder arter hotade, även i Sverige. Det här innebär ett större skydd för både växter och djur i några av Sveriges mest värdefulla områden, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Uppsala län
Rönnfjärdsskogen

Örebro län
Ekeby dreve
Getapulien *
Långa tjärnarna
Nasta
Notkojudden
Sveafallen
Södra Sandsjöåsen
Ängsmossetjärnarna-Gällsjöhöjden

Västmanlands län
Utterdalen
Norra hammaren
Tångan
Gökriksudden

Västernorrlands län
Stensjön
Kullarna-Häxtjärn *
Lill-Oxsjöskogen
Horntjärnberget
Bjursjöberget-Hålldammberget
Fårberget
Korstjärnsmyran *
Midskogen
Långvattenhöjden

Jämtlands län
Bjännmyren
Slåtthornet
Ödeborg

Västerbottens län
Svanaträskmyran *

* särskilt skyddsområden enligt fågeldirektivet

LÄS ÄVEN:
Rekordstor satsning på att skydda natur i budgeten
EU-parlamentet röstade igenom kraftig satsning på biologisk mångfald
Statistik över Sveriges nya naturreservat

Källa: Regeringen.se och Naturvårdsverket