Gå till innehållet

2017 ser ut att bli ett bra år för fjällrävarna

Fjällräv. Foto: Cecilia Rudengren

I år har det fötts 17 nya kullar fjällrävar bara i Sylarna- och Helagsområdet och under inventeringen har det hittills hittats 30 kullar. Det är betydligt bättre än fjolårets bottenresultat på 6-7 föryngringar.

– Antagligen är det en uppgångsfas vad gäller gnagare så det blir fler kullar nästa år, säger naturbevakaren Lars Liljemark till Östersunds-Posten.

LÄS ÄVEN: • Fjällrävar – ekosystemingenjörer som skapar ”trädgårdar” på tundran

Det positiva beskedet följer efter några turbulenta år för Nordens fjällrävar. 2015 var det bästa året på 35 år för dem med hela 90 föryngringar, men 2016 blev tuffare. Det konstaterades enbart 6-7 föryngringar och den största anledningen till minskningen var matbristen – det fanns färre lämlar och andra smågnagare i fjällen. Men även rödräven var och är det största hotet mot fjällräven. Som en effekt av klimatförändringarna kommer rörrävarna allt högre upp i fjällen och både konkurrerar ut och dödar fjällrävar. Förutom ett varmare klimat får rödrävarna också lättare att överleva när människor lämnar kvar sopor i fjällen

LÄS ÄVEN: • Mångmiljonstöd från EU för att rädda fjällräven

För att försöka rädda fjällräven i Norden jobbar projektet “Felles Fjellrev” både med stödutfodring av fjällrävar och jakt på rödrävar. Stödutfodringen behövs inte minst eftersom det är ett ganska dåligt sorkår, åtminstone i Jämtland. Det har lett till att årets kullar är ganska små med fyra till sju valpar per lya.

LÄS ÄVEN: • Naturupplevelsen: Oförglömligt möte i naturen

Sedan starten av Felles Fjellrev 2010 har det skjutits ungefär 500 rödrävar i närheten av fjällrävarnas revir. En metod som visat sig framgångsrik för fjällrävar och fjällgäss.

Källor: Östersunds-Posten och SVT Nyheter Jämtland

Mer att läsa