2016 – det värsta året i Stora barriärrevets historia

Koraller i Stora barriärrevet som blekts. Foto: CC BY 3.0, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=32829631

Koraller i Stora barriärrevet som blekts. Foto: CC BY 3.0,

Högre havstemperaturer har lett till den värsta korallblekningen i Stora barriärrevets historia, och det förväntas ta minst tio år för korallerna att återhämta sig.

Forskare vid James Cook University har presenterat en ny studie som visar att Stora barriärrevet mår sämre än någonsin efter att en rekordomfattande så kallad korallblekning uppmätts. Detta fenomen innebär att den intracellulära algen Zooxanthellae som lever i symbios med korallen dör och inte längre förser korallen med energi som den alstrar genom fotosyntes. Zooxanthellae kan dö av olika anledningar, men den vanligaste och den som forskarna säger orsakat den senaste blekningen är på grund av stigande havstemperatur, som en följd av den globala uppvärmningen.

Forskaren Terry Hughes berättar att 2016 års blekning, till skillnad från de två tidigare blekningarna år 1998 och 2002, främst inträffat på den mest orörda, norra delen av revet. Här finns exempelvis det mest påverkade området där 67 % av en 700 km lång sträng förlorat korallerna på grunt vatten bara under de senaste åtta till nio månaderna. De södra två tredjedelarna undkom med mindre skador, då dessa skyddades av kallare vatten från korallhavet.

LÄS ÄVEN:  Ny studie från korallblekningen vid Stora Barriärrevet.

Forskare förväntar sig att det kommer ta mellan tio och 15 år för revets norra del att återfå sina koraller, men de menar samtidigt att en fjärde blekningshändelse skulle kunna avbryta denna långsamma återhämtning.
Studien kommer i samband med att den australiska regeringen ska lämna in sin rapport av hanteringen av revet till Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco. Detta kan påverka huruvida Unesco återigen kommer ha med Stora barriärrevet i sin lista över ”världsarv i fara”, då revet sedan det sist var med på listan som sagt varit med om den värsta blekningshändelsen i historien där 22% av revet dödades i en enda stöt.

LÄS ÄVEN:  ”Total ekosystemkollaps” i Stora barriärrevet.

Den globala uppvärmningen anses av den förra chefen för ”Great Barrier Reef Marine Park Authority”, Graeme Kelleher, vara ett sådant hot att han vill förbjuda alla nya kolgruvor i Australien för att skydda revet. Han menar att det inte går att ha ett friskt Stora barriärrevet och samtidigt ha en fortsatt kolindustri.

Källa: Theguardian