2014 ser ut att bli ännu ett rekordvarmt år

Årets COP-klimatmöte pågår 1-12 december i Lima, Peru. Samtidigt har World Meterological Organisation (WMO) släppt ett pressmeddelande med uppdaterad statistik från 2014 för alla de mätningar som kontinuerligt görs. Det mesta tyder på att 2014 kommer bli ett av de varmaste åren som har uppmätts. Det innebär att fjorton av de femton varmaste åren som uppmätts har inträffat på 2000-talet.

Medeltemperaturen över land för jan-okt 2014 var 0,86°C över medelvärdet för åren 1961-1990 och är därmed fjärde-femte varmaste året sedan mätningar började. Värmeböljor och rekordslagningar har inträffat världen över även om det finns ett par ställen som varit kallare än medelvärdet (Rysslands inland liksom delar av USA och Kanada till exempel).

Vad det gäller yttemperaturen på vattnet är det den högsta som uppmätts. Man har uppskattat värmeinnehållet i haven vid 700 respektive 2000 m och båda är rekordhöga. Detta trots att det inte varit någon El Niñjo (ett väderfenomen som återkommer regelbundet och ger högre temperaturer). Den höga vattentemperaturen är en bidragande orsak till rekordstora nederbördsmängder och översvämningar på många håll och långa torkperioder på andra.

Havsnivån är också den högst uppmätta. Likaså halterna av växthusgaserna koldioxid och metan i atmosfären. Ökningen av koldioxid ökar allt snabbare, mellan 2012-2013 (2,9 ppm) var också det en rekordökning.

Istäcket i Arktis har minskat och i år var minimat det sjätte minsta som har uppmätts. På Antarktis är det dock tvärtom, en rekordstor utbredning av isen för tredje året i rad.

Fler grafer och mer information finns på WMO:s hemsida på länk nedan.

På många håll sägs det att uppvärmningen tagit en paus men enligt WMO finns det inga vetenskapliga bevis för det. Istället gäller det omvända.

Källa: WMO