Gå till innehållet

170 vilda elefanter sålda på auktion i Namibia

Afrikansk elefant

Afrikansk elefant. Foto: Niclas Ahlberg

Regeringen i Namibia anser att det är en nödvändig handling för att minska trycket från den ökande elefantpopulationen. Naturorganisationer kallar auktionen “ett brott mot naturen”.

Uppdatering 3 feb:
Namibias regering har skickat ut ett officiellt svar till den kritik som de fått för auktionen. De poängterar att bevarandet av elefanterna är av hög prioritet och att Namibias befolkning har accepterat att leva med elefanter trots att de ibland orsakar stor förödelse för grödor och även personskador. De 170 elefanter som såldes på auktionen hämtades från populationer som lever nära människors odlingar och därmed riskerade att hamna i konflikt med människor.

Under fredagen ska 170 vilda elefanter ha sålts på auktion i Namibia. Den officiella anledningen är att landet anser sig ha för många elefanter och att det leder till ökade konflikter med människor.

Men protesterna mot auktionen har varit stora. Över 100 000 namnunderskrifter har samlats in och ett nätverk av 60 naturorganisationer, forskare och veterinärer har bett regeringen att stoppa auktionen.

Även passerande elefanter räknas
2016 var Namibia det enda afrikanska landet som inte deltog i den stora elefanträkningen, men det beräknas enligt regeringen finnas ungefär 23 000 elefanter i landet. Naturorganisationer menar dock att mellan 73 och 84 procent av dessa vandrar mellan länder och kan inte sägas tillhöra Namibia. Skulle dessa elefanter räknas bort finns det i Namibia knappt 6 000 elefanter.

Mark Hiley, från organisationen National Park Rescue som skyddar afrikanska naturområden från tjuvjakt, säger till Independent:

– Att överdriva elefantstatistiken och konflikten med människor skapar intäktsmöjligheter åt regeringen i form av exempelvis jakträttigheter, försäljning till djurparker och jaktparker och skyddsjakt som genererar elfenben. 95 procent av Afrikas elefanter har slaktats de senaste 100 åren och 10 procent av de som överlevt dödas årligen. Den här auktionen ses av naturvårdare som ett allvarligt brott mot naturen.

Källor: All Africa, Mongabay och Independent

Mer att läsa