Gå till innehållet

160 000 arter bedömda – en fjärdedel är hotade

Internationella naturvårdsunionen, IUCN, har nu bedömt över 160 000 arter i världen. Mer än en fjärdedel av dem är mer eller mindre utrotningshotade. Senast på listan över hotade arter är bland annat en elefant-underart, flera reptiler och kaktusar.

Av de 163 040 arterna som bedömts i IUCN:s internationella rödlistade är nu 45 321 bedömda som utrotningshotade.

– År 2010 sattes målet för Barometer of Life till 160 000 arter. Denna uppdatering av IUCN:s rödlista överträffar den målsiffran, men belyser också kommande utmaningar: medan målet för växter och djur har uppnåtts finns det fortfarande arbete kvar att göra när det gäller ryggradslösa djur och svampar. För vissa grupper är det viktigt att öka antalet bedömda arter, medan ombedömningar för andra belyser hur utdöenderisken förändras över tid, säger professor Jon Paul Rodríguez, ordförande för IUCN:s artskyddskommitté.

Nya mål som satts upp av IUCN är att till år 2030 bedöma 260 000 arter och göra ombedömningar (uppdaterade bedömningar) av 142 000 av dessa arter. Det bedöms finnas ungefär 8,7 miljoner arter i världen.

Den asiatiska elefantens underart på Borneo hör till de nya djuren som bedömts. Det finns bara ungefär 1 000 kvar i det vilda och de har minskat de senaste 75 åren, framför allt på grund av omfattande avverkning av Borneos skogar, men även tjuvjakt och fordonskollisioner.

Kanarieödlan Gallotia stehlini.

Kanarieödlan Gallotia stehlini.

Invasiva ormar hotar ödlor

På Gran Canaria minskar flera ödlor kraftigt i antal på grund av invasiva ormar. Både Kanarieödlan Gallotia stehlini och skinken Chalcides sexlineatus har gått från livskraftig till akut hotad och minskat med hälften på bara tio år. Anledningen är den invasiva kaliforniska kedjekungssnoken (Lampropeltis californiae), som introducerades på ön 1998 och som klassas som invasiv i hela EU.

Pityusisk väggödla.

Pityusisk väggödla.

På Ibiza har en liknande utveckling skett. Pituysisk murödla har minskat i antal med 50 procent sedan 2010 på grund av den invasiva hästskosnoken (Hemorrhois hippocrepis).

Liten randkaktur.

Liten randkaktur.

Utbredd illegal handel med kaktusar

Hela 82 procent av världens randkaktusarter är nu utrotningshotade. Det är 55 procent fler än 2013. Anledningen är att de används som prydnadsväxt i Europa och Asien och stjäls från naturen i Chile och hamnar i folks ägor via en illegal handel, framför allt via sociala medier. Dessutom förstörs deras livsmiljöer av exploatering och klimatförändringarna får det allt svårare för kaktusarna att få den fukt de behöver.

Pablo Guerrero, medlem av IUCN:s expertgrupp på kaktusar och suckulenter, säger att det är enkelt att skilja randkaktusar som odlats i växthus från de som kommer från det vilda.

– Randkaktusar från naturen har en grå ton och är täckta av en dammig blomning som skyddar växterna i en av de torraste öknarna på jorden, medan odlade växter ser grönare ut.

Trenden kan vändas med bevarandeåtgärder

Det är dystra resultat för många arter, men det finns också tydliga lösningar menar IUCN. Bland annat från Kanarieöarna där bevarandeåtgärder fått bestånden av ödlan Gallotia bravoana att gå från att vara “utrotad”, till att återupptäckas 1999 och sedan dess gå från akut hotad till den lägre riskkategorin starkt hotad. Ödlan finns enbart på La Gomera där den nästan utrotades av katter, råttor och jakt av människor.

– Den senaste uppdateringen av IUCN:s rödlista är både uppmuntrande och nedslående, men den belyser den grundläggande roll som vetenskapliga statusbedömningar har för att informera om prioriteringar och åtgärder för bevarande. Den här uppdateringen påminner oss om att fältundersökningar och inventeringar, oavsett om de görs med traditionella kikare eller fjärilsnät eller med hjälp av toppmoderna miljö-DNA eller autonoma akustiska monitorer, fortfarande är byggstenarna i effektiva bevarandeåtgärder, säger Anne Bowser, VD för NatureServe.

Källa: IUCN

Mer att läsa