142 blommande blommor i Sverige på första advent

Backnejlika. Foto: Jean-Pol GRANDMONT. Licensierad under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0_Dianthus_deltoides_alpinus_-_Yvoire.JPG#/media/File:0_Dianthus_deltoides_alpinus_-_Yvoire.JPG

Backnejlika, en av arterna som blommade på första advent 2015. Foto: Jean-Pol GRANDMONT. Licensierad under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons.

På första advent i år hittades 142 blommande blommar i Sverige, enligt den så kallade Adventskollen där deltagare försökt hitta så många blommande arter som möjligt bortom trädgårdens planteringar.

Adventskollen är ett samarbete mellan universitet, miljöövervakande myndigheter och frivilliga som rapporterar in blommor. Flera fältforskningsstationer, botaniska trädgårdar och naturum deltar tillsammans med ett stort antal frivilliga fenologiväktare i observatörsnätverket. Sveriges lantbruksuniversitet(SLU) är huvudman.

– Vi försöker dokumentera klimatförändringens påverkan på både vårtecken, hösttecken och hur lång växternas växtsäsong blir och Adventskollen blir en del i detta, berättar Kjell Bolmgren från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), i ett pressmeddelande.

När klimatet förändras ändras även växtsäsongen. I Sverige har växtsäsongen blivit 5-10 procent längre under de senaste 50 åren och den största ökningen har skett i norra Sverige. Men det är svårt att förutsäga vilka arter som kommer att gynnas eller missgynnas av det förändrade klimatet eftersom olika arter påverkas på olika sätt. Sedan några år tillbaka välkomnar Svenska fenologinätverket därför rapporter om årstidsskiftningarna i naturen på hemsidan Naturenskalender.se. Där kan alla som gör observationer av allt från vårtecken till hösttecken bidra till en gemensam, landsomfattande datainsamling om klimatförändringens effekter på naturen.

Här är hela listan med arter som hittades med en blommande blomma under första advent:

Backglim, backnejlika, backtimjan, baldersbrå, bergbräsma, berggröe, bergnepeta, blå sommarbinka, blåeld, blåklint, blåmunkar, blåmålla, bosyska, brännässla, cikoria, dunört, etternässla, femfingerört, flikplister, fältmalört, fältvedel, fältvädd, färgkulla, gatkamomill, gatkrassing, gråbo, grådådra, gråfibbla, grässtjärnblomma, grönfibbla, grönknavel, gul nunneört, gullviva, hagfibbla, harklöver, harkål, humlelusern, hundkäx, hundäxing, hybridforsytia, hönsarv, höstaster, höstfibbla, jordrök, järnört, jättenattljus, kalvnos, kamomill, kanadabinka, klibbkorsört, klittviol, klätt, knylhavre, korsört, krustistel, krypven, kummin, kustbaldersbrå, kålmolke, lejongap, liten blåklocka, ljung, ljus solvända, ljust kungsljus, lomme, luktviol, lyktfibbla, mahonia, malört, mjukplister, murgröna, månviol, nattskatta, odört, ogräsmaskrosor, oxtunga, penningört, praktkungsljus, raps, renfana, revfingerört, revormstörel, revsmörblomma, ringblomma, rävtörel, rödklint, rödklöver, rödmalva, rödmålla, rödplister, röllika, sandkämpar, sandmaskrosor, sandnarv, sandvita, skuggnäva, skär kattost, smultron, småsporre, smörblomma, snärjmåra, solros, sparvvicker, stenkrassing, stinknäva, stockros, stor blåklocka, stormåra, stortimjan, sumpgentiana, svartkämpar, svenskmålla, svinmolke, svinmålla, såpnejlika, taggsallat, tomtskräppa, trift, trädgårdsveronika, tusensköna, ullkardborre, vildmorot, vildpersilja, vintergröna, vit sötväppling, vitgröe, vitklöver, vitmåra, vitplister, vitsippa, våtarv, väddklint, vägsenap, åkerkulla, åkermolke, åkersenap, åkerveronika, åkerviol, äkta johannesört, äkta nattljus, älggräs, ölandskungsljus

Källa: Pressmeddelande