14 000 småfåglar till salu i Singapore under 4 dagar

Den vanligaste arten som påträffades i djuraffärer, indisk glasögonfågel. Den är redan utrotad i Singapore så alla exemplar har importerats dit. Foto: AntanO, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17805550

Den vanligaste arten som påträffades i djuraffärer, indisk glasögonfågel. Den är redan utrotad i Singapore så alla exemplar har importerats dit. Foto: AntanO, CC BY-SA 3.0.

Enligt en färsk rapport från miljöorganisationen TRAFFIC var 14 000 småfåglar till salu i Singapores djuraffärer under fyra dagar. Många av dem är hotade arter och andra kommer bli utrotningshotade om försäljningen får fortsätta.

109 olika arter påträffades i djuraffärerna och 70 procent av dem lever inte längre i Singapore eller är arter som kommer från andra världsdelar. Nästan hälften (46 procent) var indiska glasögonfåglar, zosterops palpebrosusen art som tidigare har funnits naturligt i Singapore men som har utrotats. Kanitha Krishnasamy, från TRAFFIC är en författarna till studien. Hon säger i ett pressmeddelande:

– Att det finns tusentals indiska glasögonfåglar på Singapores fågelmarknad är ett starkt bevis på faran med denna handel. Den indiska glasögonfågeln är helt utrotad i Singapore eftersom den har fångats in så mycket och sålts på marknaden. Det borde vara en röd varningsflagg för att stoppa fortsatt handel. Snart kommer den och flera andra fågelarter att inte finnas kvar på jorden om det här får fortgå.

Rapporten kommer ut samtidigt som experter från olika delar av världen samlas på mötet “Asian Songbird Trade Crisis” i Singapore nu i veckan. Där ska en aktionsplan arbetas fram för att hindra att handeln utrotar fågelarter.

Tidigare har TRAFFIC granskat fågelmarknaderna i Jakarta, där tiotusentals fåglar säljs olagligt på marknader, likaså i Indonesien och i Bangkok. Handeln där består än så länge av fåglar som finns naturligt i länderna. I Singapore var över 30 procent av fåglarna från Central- och Sydamerika.

97 procent av de fåglar som observerades i rapporten var inte arter som listats av Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES. Det innebär att arterna inte omfattas av internationella bestämmelser och att man inte vet hur jakten och handeln inverkar på de vilda bestånden av dessa arter.

TRAFFIC vill genom rapporten att regelverket skärps så att import och export av oskyddade arter regleras. De vill också att all information finns tillgänglig om kvoter för handeln, uppfödning av arter och registrering av arter. Denna information är viktig för samhällsorganisationer som vill bevara och skydda arter.

Om allmänheten misstänker att olaglig handel med arter sker uppmuntras de att rapportera det, exempelvis via TRAFFICs Wildlife Witness App, som kan laddas ned gratis från App Store eller Google Play.