1 500 vargar lever nu i Polen efter jaktförbudet 1998

Vargar. Foto: Cecilia Rudengren http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-cecilia-rudengren/

Vargar. Foto: Cecilia Rudengren

I Polen finns 1 500 vargar, antalet har fördubblats på 15 år. Forskare från Storbritannien, Tyskland och Holland studerar nu hur Polen har gjort för att skydda vargen, ett djur som så ofta hatas och jagas i många länder. Polens nya konservativa regering är dock fientligt inställd mot varg. 

1995 infördes förbud mot vargjakt i bergsområdet Karparterna och 1998 infördes förbud mot vargjakt i hela Polen. Nu finns det vargrevir i landets alla större skogar. Den polska regeringen kompenserar boskapsägare för boskap som dödas av varg.

Det finns inte särskilt många fårbönder i Polen och det är en anledning till att de polska vargarna har lyckats samleva med befolkningen på landsbygden. Samtidigt finns cirka 300 000 hjortar och mer än 800 000 rådjur. Vildsvinen är nu uppe i 200 000 och dessa äter ofta upp jordbruksgrödor. I Polen är vargen en del av lösningen för att skydda grödor genom att hålla viltpopulationen nere.

Biologen och vargforskaren Robert Mysłajek från universitetet i Warsawa säger i en intervju i The Guardian att endast vetenskapliga argument kan rädda Europas vilda rovdjur och detta gäller särskilt för varg. Ett vetenskapligt argument är att rovdjuren behövs för att föryngra skogen, ett annat är att de behövs för att begränsa antalet vilda hovdjur.

– Rovdjuren håller ekosystemet i balans. De håller antalet växtätare nere vilket gör att träden växer högt nog för fåglarna att bygga bo i, säger Robert Mysłajek.

Att låta jägare skjuta hjortar, vildsvin och rådjur är bara en del av lösningen, menar han. I en miljö med biologisk mångfald spenderar inte växtätarna hela dagar med att beta det goda gräset vid floden. De förflyttar sig hela tiden som en säkerhetsåtgärd för att inte tas av ett rovdjur. Något som ger växtligheten en chans.

Att Polens infrastruktur utvecklades sent har varit en fördel för vargens överlevnad. 1989, när kommunisterna lämnade makten fanns bara en enda motorväg i hela landet. Större vägbyggen påbörjades först 2004 då Polen gick med i EU och dessa anpassades då efter de vilda djuren. Nu är Polen det land i världen med flest antal viltpassager (övergångsställen, vägbroar och tunnlar) för vilda djur.

Attityden mot varg har också ändrats. I många år var jakten en kulturell företeelse. 1950 uppmuntrades vargjakt av myndigheterna. De betalade då ut belöning för varje skjuten varg och vid 1975 fanns det färre än 100 vargar kvar. Vargarna har ökat men stammen är fortfarande bräcklig, menar forskarna. Det genomsnittliga reviret för en polsk vargflock är 250 kvadratkilometer, enligt forskning från universitetet i Warsawa. Vargflockarna rör sig över gränserna och de jagar i Ryssland, Litauen, Vitryssland, Ukraina och Slovakien där de inte har samma skydd.

Enligt biologen Robert Mysłajek är Polens nya konservativa regering tyvärr fientligt inställd mot varg. Det finns 120 000 personer med jaktlicenser i Polen och de har inflytande i parlamentet. Miljöministern Jan Szyszko är själv jägare.

– Jägarna påstår att vargen är en skadegörare och att det finns 4000 vargar i Polen. En överdriven siffra som inte stämmer med de vetenskapliga beräkningarna som har gjorts. Regeringen håller på att ställa tillbaka klockan och de kommer att börja jaga varg först av alla rovdjur, innan de ger sig på lodjur och brunbjörnar, säger Robert Mysłajek.

Han menar även att jakten riskerar att drabba landets naturturism:

– Det är inte lätt att övertyga politikerna om att vargarna är en stor turistattraktion. De flesta turister vill se riktiga vargar, inte bara vargspår men vargar håller sig borta från människor. De har ett mycket känsligt luktsinne. Om de börjar jagas blir det ännu svårare att få uppleva dem.

Källa: Guardian