Tyresta Nationalpark, Södermanland

Foto: Anki Hammar

Mossa i motljus. Foto: Anki Hammar

Nationalparken Tyresta ligger söder om Stockholm och består till stora delar av gammal orörd skog där vissa träd är 400 år gamla. Här och var finns ett tiotal skogssjöar och tjärnar och flera mossar. I utkanten av skogen finns också lövskogsområden, odlingsmarker och ett stycke innerskärgård.

Området är relativt lättillgängligt med stigar som på sina håll även är framkomliga med barnvagn och rullstol. På flera ställen finns vindskydd och eldplatser. En karta över området finner du längst ner på sidan.

Djurlivet i nationalparken är relativt rikt, men som vanligt svårt att få syn på. Här finns rådjur, skogshare, älg, räv, mård, ekorre, hermelin och småvessla, samt flera arter av fladdermöss. Det har konstaterats 112 häckande fåglar i Tyrestaskogen och bland de ovanligare arterna kan nämnas mindre hackspett, tretåig hackspett, tjäder, nötkråka, sparvuggla och järpe.

Den 1 augusti 1999 drabbades nationalparken av en kraftig brand som eldhärjade 10 procent av nationalparken. I området som sedan dess kallats kort och gott för ”brandområdet” har forskare från hela världen studerat hur liv sakta men säkert återigen tar över den eldsvedda skogen.

I Tyresta by (se kartan) finns ett naturum, ett café och en handelsbod, som är öppna året om. Det kan vara ganska mycket folk i närheten av Tyresta by, men tidiga morgnar och utanför stigarna är man oftast helt själv med naturen.

Sydost om byn finns en groddamm som kan innehålla åkergroda, vanlig groda och padda, men också större och mindre vattensalamander. Bästa tiden för ett besök är i april när grodorna leker. Söder om groddammen finns ett relativt nytt fågeltorn vid en nyrestaurerad (2012) fågelsjö.

På kartan här under har vi märkt ut parkeringsplatser runt Tyresta. Kommunalt åker man antingen till hållplats Nyfors i norr (2 km till nationalparken längs Sörmlandsleden), Svartbäcken två kilometer från nationalparken eller ända fram till Tyresta by (går inte lika ofta).

Mer information: Tyresta.se
Guidade turer: Tyresta.se/guidningar

Fågelrapporter från Artportalen:
• Alla arter som setts (165 st den 26 feb 2014)
• De senaste rapporterna

Foto: Anki Hammar

Orkidén adam och eva. Foto: Anki Hammar

Foto: Anki Hammar

Våtmark nära barnvagnsslingan. Foto: Anki Hammar

Foto: Anki Hammar

Kotte. Våtmark vid barnvagnsslingan. Foto: Anki Hammar

Tofsmesar hörs lite här och var i Tyrestaskogen. Foto: Erik Hansson

Tofsmesar hörs lite här och var i Tyrestaskogen. Foto: Erik Hansson

Foto: Anki Hammar

Fallna träd som får ligga kvar. Foto: Anki Hammar

Foto: Anki Hammar

Bylsjön. Foto: Anki Hammar

Foto: Anki Hammar

Brandområdet. Foto: Anki Hammar

Utsikt från fågeltornet. Foto: Erik Hansson

Utsikt från fågeltornet. Foto: Erik Hansson

Foto: Roland Sköldblom

Sjön Tyresö Flaten. Foto: Roland Sköldblom

KARTA ÖVER OMRÅDET: