Reivo, Norrbotten

Reivo urskog. Foto: Anneli Bergvall

Reivo urskog. Foto: Anneli Bergvall

Naturreservatet Reivo i Arvidsjaurs kommun är cirka 10 000 hektar, och är Sveriges största urskogsreservat nedanför odlingsgränsen. Reservatet innehåller även ett 300 hektar brandfält, som lämnats kvar efter en skogsbrand 1966. Träd och växter har efter branden fått växa utan påverkan, vilket har gjort området intressant för forskning om skogsbränder.

Ungefär hälften av reservatet består av gammal gran- och tallskog och många är flera hundra år gamla. På sina håll finns mindre och större myrområden som användes ända in i mitten av 1900-talet som slåttermyrar av omkringliggande gårdar. Inom reservatet finns också flera bäckar, tjärnar och sjöar, där ädelfisk har inplanterats.

I Reivo kan man stöta på en mångfald av djur så som björn, lo, järv och mård men även fåglar som tretåig hackspett, ugglor, kungsörn, tjäder, orre, grönbena, storlom och fjällvråk för att nämna några. Flera hotade arter av lavar, insekter och svampar finns också i reservatet.

Spegelsjö i Reivo. Foto: Anneli Bergvall

Spegelsjö i Reivo. Foto: Anneli Bergvall

Genom reservatet löper en väg, som gör området ganska lättillgänglig, men den är tyvärr dåligt underhållen. Det finns dock uppmärkta vandringsstigar samt några få stugor. Vid sjöarna finns ett antal vad vi här uppe kallar ”bakvalar”, en – ofta timrad – eldplats med tak och väggar på tre sidor, och sittbänkar. Dessa är ett populärt utflyktsmål främst under vintertid, då Reivo är lätt att besöka med skoter. Skoterleder finns uppmärkta, men det är även tillåtet att köra skoter utanför lederna, förutom på brandfältet.

Genom Reivo löper också en del av kyrkstigen, den stig som bybor använde för att ta sig till och från marknadsplatser och kyrkhelger.

Reivo är ett fantastisk vackert skogsreservat, väl värt ett besök. Många områden är lätta att vandra i, bland grova granar, flera hundra år gamla tallar och över vidsträckta myrar. Här finns också många vackra platser att stanna och rasta på, eller varför inte göra en övernattning i urskogen vid en av tjärnarna eller sjöarna? Under högsommaren är dock myggmedel ett måste, precis som i hela lapplands inland.

Vägbeskrivning: Reivo ligger cirka 25 kilometer norr om Arvidsjaur. Kör längst väg E45 mot Gällivare. Efter cirka 6 kilometer svänger du vänster. Skyltar vid vägen visar Östansjö samt Reivo. Efter cirka en mil tar du till höger, skyltat med Reivo. Därefter är det cirka sex kilometer dåligt underhållen väg innan du är framme i reservatet.

[mappress mapid=”9″]

Fullmåne över Reivo. Foto: Anneli Bergvall
Fullmåne över Reivo. Foto: Anneli Bergvall
Stock. Foto: Anneli Bergvall
Stock. Foto: Anneli Bergvall
Stockstuga i Reivo. Foto: Anneli Bergvall
Stockstuga i Reivo. Foto: Anneli Bergvall