Nyheter

Naturjulkalendern 2020: Stefan Oscarsson

I Naturjulkalendern 2020 presenteras varje dag en naturfotograf några bilder från det gångna året. Stefan ”Oscar” Oscarsson började med djurintresse i unga år, där kräldjur och sedan fåglar kom att dominera skälen till utomhusvistelserna. Ganska…

I Sverige dödas årligen hundratals ton akut hotad ål

Ålen är akut hotad i hela världen. Trots det dödas det lagligt hundratals ton per år i Sverige. Internationella naturvårdsunionen (IUCN) listar ålen som akut hotad och den minskar i…

Slopat hundförbud på strand hotar häckande fåglar

I Laholms kommun har det länge rapporterats om att inte hundägare följer reglerna för att rasta hundar på stränderna. Nu vill en majoritet av politikerna i kommunfullmäktige göra stränderna ännu…

Naturjulkalendern 2020: Annette Seldén

I Naturjulkalendern 2020 presenteras varje dag en naturfotograf några bilder från det gångna året. Annette Seldén har fotograferat i över 35 år, är sedan 2008 invald i föreningen Naturfotograferna /N och har deltagit i ett…

Sveaskog vill avverka i föreslagen nationalpark

I skogsutredningen pekas Hornslandet ut som en lämplig nationalpark. Nu har Sveaskog avverkningsanmält gammal tallskog i området som vid en inventering visade sig ha en lång rad sällsynta arter. Hornslandet…

Naturjulkalendern 2020: Jan Wärnbäck

I Naturjulkalendern 2020 presenteras varje dag en naturfotograf några bilder från det gångna året. Jan Wärnbäck är utbildad biolog och statsvetare, hängiven fågelskådare, ringmärkare, inventerare och fotograf. Att uppleva årstiderna och fånga skiftningar och…

Stor anonym gåva till Fältbiologerna: ”Kommer höja ungas röster”

Fältbiologerna har fått en anonym gåva på 500 000 kronor. Pengarna kommer gå till att hjälpa ännu fler unga att höja sina röster. För ungefär två år sedan skänkte musikern…

Naturjulkalendern: Agnetha Lundberg

I Naturjulkalendern 2020 presenteras varje dag en naturfotograf några bilder från det gångna året. Agnetha Lundberg är en landskapsfotograf bosatt inne i centrala Göteborg och är sedan 2016 medlem i Naturfotograferna/N. Hon arbetar som…

Beslut: Bekämpning av almsjuka fortsätter

Om arbetet med att stoppa almsjukan skulle upphöra visar en ny rapport att almen på kort tid skulle få stora problem på Gotland, där Europas största relativt oangripna bestånd finns…

Naturjulkalendern 2020: Magnus Martinsson

I Naturjulkalendern 2020 presenteras varje dag en naturfotograf några bilder från det gångna året. Fotografen, författaren och naturvårdaren Magnus Martinsson är sedan 1988 bosatt på Gotland och sedan 2002 medlem i Naturfotograferna /N. Magnus…

Stockholm får handlingsplan för biologisk mångfald

För första gången får Stockholm en stadsövergripande handlingsplan för biologisk mångfald. Målet är att ”utveckla stadens biologiska mångfald så att staden tillsammans med boende, fastighetsägare och förvaltningar kan bidra till…

Ny dom: Skogsbruk måste visa hänsyn till lavskrikor

BirLife Sverige är positiv till den senaste domen kopplad till lavskrikor. LRF är inte lika nöjda. Mark- och miljööverdomstolen anser i sin dom att lavskrikor ska skyddas, men att det…

Framgångsrika åtgärder för ett av Sveriges mest hotade bi

Humlepälsbiet är en av Sveriges mest hotade biarter. Det finns bara på några få platser i landet. Nu har ett åtgärdsprogram för att rädda biet nått stora framgångar och biet…

Naturjulkalendern 2020: Lisa Sihlberg

I Naturjulkalendern 2020 presenteras varje dag en naturfotograf några bilder från det gångna året. Lisa Sihlberg arbetar som naturskyddsfotograf, filmare och föreläsare. Hon har en ”brinnande passion för att informera om hur vi alla…

Stora havsområden öppnas nu för gruvdrift – ”varför tänker vi ens tanken?”

Den industriella exploateringen av havets botten eskalerar. I dagsläget har 1 miljon kvadratkilometer av havsbotten sålts ut till gruvdrift. En ny rapport från Greenpeace visar att den nya industrin drivs…

Pin It on Pinterest