Nyheter

Stor förändring av Östersjöns fiskbestånd

Det sker en storskalig förändring – ett så kallat regimskifte – av ekosystemen i Östersjön. Den lilla fisken storspigg sprider sig allt mer medan gäddan och abborren minskar i antal….

Natursidans guide till vilda bin

Vildbin kan verka svåra att se skillnad på, men som med så mycket annat är det en vanesak. Om du vet vad du ska titta efter och lär dig några…

Kalavverkningarna fortsätter i skyddsvärda Venjans Skogsrike

Ett skogsområde med höga naturvärden i Venjans Skogsrike i Dalarna som har föreslagits att bli reservat kommer inte att skyddas eftersom delar har avverkats. Det framgår av en skrivelse från Länsstyrelsen…

Person dödad av isbjörn på camping på Svalbard

En person på campingplatsen i Longyearbyen på Svalbard har dödats av en isbjörn. Det är den sjätte dödsolyckan med isbjörnar på Svalbard under de senaste 50 åren. Personen, som jobbade…

Fladdermöss talar ”babyspråk” med sina ungar

Att prata så kallat ”babyspråk” med små barn har visat sig gynna deras språkinlärning. Nu visar en ny studie på fladdermöss att mödrar ändrar sin röst när de pratar med…

Även i Finland minskar den biologiska mångfalden

Precis som i Sverige och Danmark hotas allt fler arter i Finland av utrotning och precis som i Sverige pekas skogsbruket och jordbruket ut som två av huvudproblemen. Finlands omfattande…

Livsmedelsverket: oacceptabla halter bly i viltkött

Livsmedelsverket har kartlagt ammunitionsbly i malet kött från älg och vildsvin. De kom fram till att 15 procent av proverna innehöll så höga halter bly att det var över gränsvärdet…

Starkt hotade flodpärlmusslan hittad på ny plats

Flodpärlmusslan är en starkt hotad art som minskat i antal med 50 procent de senaste 100 åren. Nu har en ny liten population hittats i en å i Västerbotten, tack…

Strandade valar kopplas återigen till militära övningar

Den senaste tiden har inte mindre än 29 nordliga näbbvalar strandat på olika platser i Europa. Experter har återigen kopplat fallen till militära övningar. Det började med sju strandade nordliga…

”Allvarligt regelbrott” av Sveaskog för planerad avverkning av höga naturvärden

Sveaskog har fått en så kallad ”allvarlig avvikelse” av en revisionsbyrå för en planerad avverkning i ett skogsområde med höga naturvärden som också är ett viktigt renbetesområde för Maskaure sameby….

Kraftigt ökad jorderosion att vänta

Klimatkrisen och det intensiva jordbruket kommer leda till kraftigt ökad jorderosion de kommande 50 åren. När jorden spolas bort av vind och vatten minskar möjligheten till jordbruk. Enligt den nya…

Skyddsjakt på varg ineffektivt skydd för boskap

I delar av USA används ungefär samma metoder som i Sverige – när vargar attackerar boskap beslutas det om skyddsjakt. Det är dock en metod som får kritik från forskare som…

Årets rikare trädgård – ny utmärkelse ska inspirera

Projektet Rikare trädgård, där Natursidan ingår, utser i år för första gången Årets rikare trädgård. Det är en utmärkelse som ska uppmärksamma insatser som skapat mer varierade och levande trädgårdar…

Mindre risk för rovdjursattacker mot boskap med ögon målade på rumpan

Genom att måla ögon på bakdelen av boskap minskar risken att de attackeras av rovdjur. Det framgår av en studie i Botswana där kor samexisterar med rovdjur. Studien, som utförts…

Grupperna som försöker rädda och skydda sin närnatur

Ett sätt att hjälpa naturen är att engagera sig i naturområden i sin närhet. På många håll i landet har det bildats nätverk eller föreningar för att rädda eller skydda…

Pin It on Pinterest