Blog Archives

Kalhyggen hotar naturturismen vid Tiveden

Det statliga bolaget Sveaskog ska kalhugga en av de sista sammanhängande skogarna intill Tivedens nationalpark. Lokalbefolkningen i området är emot kalhuggningen och de har fått kommunen med sig. De som…

1 500 vargar lever nu i Polen efter jaktförbudet 1998

I Polen finns 1 500 vargar, antalet har fördubblats på 15 år. Forskare från Storbritannien, Tyskland och Holland studerar nu hur Polen har gjort för att skydda vargen, ett djur som…

Torkan har dödat tolv miljoner träd i Kalifornien

12 miljoner träd har dött i Kalifornien och nästan 60 miljoner träd är hotade på grund av torka, enligt en färsk rapport från Carnegie Institution for Science som nyligen har…

Verktyg räknar ut priset för att skada ett träd

Priset för ett skadat eller nedhugget träd i urban miljö kan fastställas med ett exakt belopp. Med hjälp av verktyget Alnarpsmodellen från SLU kan exempelvis en stor parklind värderas till…

Utbredd illegal handel med elfenben avslöjad i Japan

Ett utbrett fusk vad gäller registrering av elefantbetar i Japan har avslöjats. Fler än 5 500 elefantbetar har registrerats som lagliga de senaste fyra åren, trots att man inte vet var…

Urskog huggs ned i Rumäniens nationalparker, 3 hektar avverkas i timmen

Illegal skogsavverkning pågår för fullt i Rumäniens unika urskogar. Skogarna köps upp av utländska investerare och timret görs till pellets som används vid uppvärmning av villor i Österrike och Tyskland….

Lyckad insats: Amurtiger får ungar i ryskt reservat för första gången på 40 år

En föräldralös sibirisk tiger, som räddades och växte upp i fångenskap och släpptes ut i ett naturreservat 2013, har nu fött två ungar. Ryska naturvårdare säger att födseln är mycket…

Bävrar felaktigt utpekade för ökning av metylkvicksilver

Tidigare har vi här på Natursidan skrivit om att bävrar stoppar kväve från att rinna ut i havet och att bävrar kan restaurera bäckar. Forskare på SLU har även funnit…

Knölvalar och sillvalar söker sig norrut när isen försvinner

Nya vattenområden har blivit tillgängliga för knölvalar och sillvalar i Arktis, i och med att isen smälter. Tidigare har dessa arter bara funnits så långt norrut på sommaren. Dessa ”sommararter”…

Snabba åtgärder krävs för att rädda Stora Barriärrevet

Den australienska regeringen behöver agera snabbare och hitta finansiering för att klara mål om nedskärning av föroreningar som rinner ut vid Stora Barriärrevet, enligt en rapport från Queensland, Australien. Det…

Att ge grisar matavfall skulle rädda hotad regnskog

Om EU tillät grisar att äta upp det stora matsvinnet inom EU så skulle ungefär 1,8 miljoner hektar mark, varav stora delar regnskog och savann, kunna räddas i världen. Detta…

Vilken julgran är miljövänligast?

Det mest miljövänliga alternativet är att inte ha någon gran alls. Men om ni vill ha en julgran så är det här de bästa valen, i rangordning: 1. Den mest…

Klimatavtalet applåderas och sågas

Det historiska klimatavtalet överträffar mångas förhoppningar. Trots brister pekas avtalet ut i media som en vändpunkt för världen i kampen för att hejda klimatförändringarna. Framför allt är detta första gången…

Ny rapport slår hål på fyra myter om biomassa

Att avverka skog för att använda som biomassa anses vara ett bra alternativ till fossila energikällor. Men en nyskriven rapport som heter ”Biomyths, the Costly Carbon Scam of Bioenergy” från…

Klimatavtalet sågas av forskare som ”otillräckligt, ovetenskapligt och urvattnat”

Ledare från 195 av världens länder är nu i slutskedet av att få fram ett klimatavtal för att förhindra en global katastrof. I helgen kommer det färdiga beskedet om avtalet,…

Pin It on Pinterest