Gå till innehållet

Naturvårdsverket

Tel: 010-698 10 00
E-post
Webbplats

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor, som arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt.