Fågelbeteenden under covid-isoleringen avslöjar vikten av grönområden

Hur reagerade fåglar på den nedstängning av samhället som skedde under covid-pandemin? På många håll i världen fick människor knappt vistas utomhus och plötsligt fick fåglarna vara ifred i betydligt…

Höga halter PFAS i svenska kräftor

Svenska kräftor innehåller 5-700 gånger så höga halter av hälsofarliga PFAS-ämnen jämfört med kräftor från andra länder. Det visar laboratorietester som Testfakta låtit utföra. Testfakta har skickat åtta olika förpackningar…

Aphonor med starka band till andra honor lever längre

En långtidsstudie på kapucinapor visar att deras sociala samspel är viktigt för att de ska leva långa liv. Primatologen och professorn i antropologi, Susan Perry, har sedan 1990 lett projektet…

Naturorganisationer: Följ EU:s förslag om att restaurera natur

Naturskyddsföreningen, WWF och över 160 andra organisationer har gått ut i en gemensam uppmaning till ansvariga politiker om att de bör ställa sig bakom EU:s nya lagförslag om att restaurera…

Ytterligare tre kommuner går över till hyggesfritt skogsbruk

Nu börjar ytterligare tre kommuner bruka sina skogar med hyggesfritt skogsbruk. På så sätt återställs ekosystemen i skogarna och den biologiska mångfalden förbättras. Efter att bland annat Motala och Trollhättan…

Självpollinerande växter drabbas snabbt när pollinatörer försvinner

Självpollinering är ett sätt för blommor att reproducera när det inte finns så många pollinatörer i närheten. Men en ny studie visar att självpollinerande växter förlorar sin genetiska variation snabbt…

Att ägna sig åt växter förbättrar välmåendet

Även folk som aldrig odlat tidigare upplever ett välbefinnande av att ägna sig åt växter. Det visar en ny studie. Studien gjordes av ett tvärvetenskapligt forskarlag från University of Florida…

Akuta insatser för att rädda ett av världens mest sällsynta djur

Saolan, eller vietnamantilopen, är ett av världens mest sällsynta djur. Den upptäcktes inte förrän 1992 trots att det är ett stort däggdjur och först 2013 fotograferades den senast. Nu inleds…

Vargar och bävrar pekas ut som nyckeldjur för att återskapa ekosystem i USA

Att gynna varg och bäver är ett effektivt sätt att förbättra ekosystemen i stor skala, enligt en ny studie från USA. En tidigare studie kom fram till att de även…

Genomtänkt bok om charmiga spindlar

Sverige har fått ännu en bra bok om landets fascinerande arter. Den här gången om en grupp spindlar som borde uppskattas av betydligt fler. Det är en efterlängtad bok som…

Sverige har troligen fått en ny reproducerande fjäril

Skuggpärlemorfjärilen har förvisso besökt Sverige tidigare, men i sommar är första gången som arten verkar ha förökat sig i landet. Bo Söderström, författare till boken ”Nordens fjärilar”, berättar att det…

Biätare häckar i Sverige i år – plats offentliggjord

Det är lite av en väntad sensation att biätare häckar i Skåne i år. Det var sju år sedan senaste häckningen i landet och flera årtionden sedan det skedde i…

Sjögräs viktiga för att nå globala miljömål

Forskare i Storbritannien har kommit fram till att sjögräs är en viktig del av lösningen av ”mänsklighetens viktigaste att göra-lista”, men att det krävs åtgärder för att de ska kunna…

PFAS-nivåer över gränsen i världens regnvatten

De miljö- och hälsofarliga PFAS-ämnena sprid globalt via atmosfären och kan hittas över stora delar av världen. Enligt en ny studie är nivåerna på de flesta håll över gränsvärdena för…

Tips på ovanliga matsvampar

I dagarna släpptes boken ”Ovanliga matsvampar” som vill få fler att upptäcka andra än de vanligaste ätbara svamparna. Boken är skriven av svampnörden och fiskerikonsulten Oliver Karlöf. Totalt presenterar han…

Pin It on Pinterest