Fler artiklar om: skogsbruk

Kungsfågel. Foto: Erik Hansson

Tusentals nyckelbiotoper avverkas varje år – nya incitament behövs

En nyckelbiotop är en skog med höga naturvärden som är viktig för den biologiska mångfalden. Gamla träd, död ved och hotade arter kännetecknar ofta en nyckelbiotop. Varje år avverkas och…

Avverkad nyckelbiotop Gourtesliden i Norrbotten. av FSC-certifierade Sveaskog. Foto: Björn Mildh

Sveaskogs åtgärdspaket efter FSC-varning ifrågasatt

I förra veckan fick Sveaskog en allvarlig varning från FSC, en så kallad ”major CAR” för dålig miljöhänsyn. De riskerade att förlora sin miljöcertifiering. Dagen efter presenterade Sveaskog ett åtgärdspaket…

Oskyddad naturskog med Urban Brännlund. Foto: Patrik Bylund

Sveaskog ska skydda mer skog vid Abmoberget efter dialog

Sveaskog har gått med på att skydda en del av skogen som har höga naturvärden vid Abmoberget, nära Sorsele. 400 hektar ska skyddas som nyckelbiotop och drygt 100 hektar ska…

thumbnail_Anita o Lappmesen (800x536)

”Pantertanterna” tar strid för sin skog

En omtyckt tätortsnära skog kallad Rävdalsområdet/Djävulsklyftan vid samhället Koskullskulle norr om Gällivare, hotas av avverkning. Fyra kvinnor som kallar sig för ”Pantertanterna” kämpar för att stoppa avverkningen och har startat…

detvarengangenskog

Ny podcast om hur den svenska skogen mår

När Petra Mattsson upptäckte att delar av hennes barndomsskog hade huggits ner började hon fundera på hur Sveriges skogar egentligen mår. Funderingarna har nu resulterat i den ambitiösa och intressanta podcastserien…

Ströms Vattudal, en av de skogar som Holmen gjorde nyckelbiotop av i somras efter Skydda Skogens inventering. Foto: Elin Götmark

FSC ger Holmen Skog ”allvarlig avvikelse” – missade höga naturvärden

Det FSC-certifierade skogsbolaget Holmen Skog har vid upprepade tillfällen missat höga naturvärden i avverkningsanmälda skogsområden i Strömsunds kommun, Jämtland. Nu har FSC- certifieraren DNV GL gett Holmen Skog en ”allvarlig…

Omedelbara insatser krävs för att uppnå miljömålet Levande skogar

Miljömålet ”levande skogar” är långt ifrån att uppnås till 2020. Malin Sahlin, sakkunnig i skog på Naturskyddsföreningen, säger att det krävs ”omedelbara och stora insatser” om målet ska nås. Med…

En av de gamla granarna med inventeraren Ofir Svensson. Foto: Patrik Nygren

Väg ska byggas genom unik gammelskog i Västerbotten

Abmoberget nära Sorsele är ett av de sista oskyddade vildmarksområdena nedanför fjällnära skog i Västerbottens län. Området är på cirka 1 800 hektar och har höga naturvärden med träd som är…

Skogsväg. Foto: T. R. Shankar Raman, CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34859499

Bråttom att skydda jordens sista väglösa områden

Det är bråttom att skydda jordens sista väglösa områden. Alla vägar som byggs globalt har splittrat jordens sista väglösa naturområden i 600 000 fragment, enligt en ny internationell studie. Hälften av…

Timmer från en avverkning. Foto: By, CC0. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16504387

Interpol: Korruptionen inom skogsindustrin värt över 270 miljarder kronor per år

Den internationella polisorganisationen Interpol har släppt en rapport som går igenom korruptionen i skogsindustrin och tar upp vikten av internationella insatser för att skydda skogar. Sammanlagt beräknas den korrupta handeln med…

Timmer från en avverkning. Foto: By, CC0. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16504387

LRF och C vill begränsa miljöorganisationers inflytande i miljöbedömningar

Miljö- och energidepartementet har föreslagit att miljöorganisationer ska få talerätt i tillsynsärenden enligt miljöbalken. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och före detta landsbygdsministern Eskil Erlandssson (C) uttalar sig i tidningen Land och motsätter…

En av de få skyddade skogarna i Sörmlands län vid Stendörren. Foto: Erik Hansson

Skogsstyrelsen: 3500 nyckelbiotoper har påverkats vid avverkning

Skogsstyrelsen har konstaterat att över 3500 nyckelbiotoper har påverkats av avverkningar i Sverige och mörkertalet är stort. Det finns inte heller tillräckligt med resurser till att undersöka vad som hänt….

Utsikt över Venjans Skogsrike 2016. Foto: Klas Ancker

Rapport från Dalarna: Det som pågår är skogsmissbruk

I skogslandskapet Venjan i västra Mora och gränstrakterna av Malung och Älvdalen, finns akut hotade naturskogar. Områden med skyddsvärd gammelskog avverkas i rask takt. I somras samlades intresserade från hela…

Skyddsvärd skog i norra Dalarna ska avverkas. Foto: Bengt Oldhammer

Naturskog avverkas trots att Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ser den som skyddsvärd

En av de sista sammanhängande gammelskogarna i norra Dalarna ska avverkas. Trots att både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen anser att skogen är skyddsvärd. Länsstyrelsen i Dalarna har inga pengar att bilda…

Granskog med lavar. Foto: Johannes Rydström http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johannes-rydstrom/

Enormt värde i att bibehålla biologisk mångfald i skogar

Att bibehålla den biologiska mångfalden i världens skogar kan, enligt en ny global studie från över 80 forskare, vara värt flera biljoner(!) kronor (tusentals miljarder) per år för världens kommersiella skogsbruk. När den…