Fler artiklar om: miljögifter

Hyperia_(flipped)

Extremt höga gifthalter även 11 000 m under havsytan

Den 11 kilometer djupa Marianergraven i Stilla havet innehåller extremt höga nivåer av giftiga föroreningar, enligt en ny rapport. Prover har tagits på de små kräftdjur som lever i djupet…

Kalifornisk kondor. Foto: Laura Gooch via Flickr http://www.flickr.com/photos/lgooch/11584590295/

Kondorer hotas av miljögifter från haven

Trots att bekämpningsmedlen DDT och DDE varit förbjudna i USA sedan 1972 finns ämnena kvar i naturen och fortsätter påverka ekosystem. I en ny forskning visas att även kondorer drabbas av…

Fyrisån. Foto: Ulf Bodin via Flickr https://www.flickr.com/photos/ulfbodin/

Utredning föreslår skärpta kemikalielagar efter allvarliga utsläpp

Det har kallats en av de allvarligaste kemikalieolyckorna på decennier när högflourerade ämnen så som PFAS och PFOS under lång tid spridits i åar och dricksvattentäkter. Nu föreslår regeringens utredare…

Utter (fotograferad i hägn). Foto: Erik Hansson

Föreningen Rädda uttern läggs ned – uttern är räddad

Föreningen Rädda uttern i Småland läggs ned. Anledningen är att den fullgjort sitt syfte – uttern är inte längre hotad i Sverige. I slutet av 1900-talet var utter nästan utrotad i…

Utter (fotograferad i hägn). Foto: Erik Hansson

Höga doser förbjudna miljögifter i uttrar

Som vi skrivit om tidigare går det bra för Sveriges uttrar. De har ökat markant på senare tid och i Västernorrland talas det om en utter-boom. Ett möjligt hot mot…

Råg. Foto: Maths Nilsson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-maths-nilsson/

Ny rapport om gifter i miljön 2014

Naturvårdsverket har publicerat rapporten ”Gifter och Miljö 2014” där de går igenom läget för kemikalier i vår omgivning och dess påverkan på miljö och människa. Rapporten omfattar många kemikalier och nedan…

Havsörn. Foto: Erik Hansson

Skyhöga giftnivåer i havsörnsägg

En analys av havsörnsägg i Norrland visade så höga halter av miljögifter att Länsstyrelsen trodde att något blivit fel. Efter att analysen gjorts om visade det sig dock att det…

Europeisk ål. Foto: Ron Offermans via Wikimedia

600 000 ålar sätts ut på västkusten

Igår inleddes ett projekt med att sätta ut hundratusentals ålyngel i fjordarna kring Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust och Uddevalla. Projektet kallas ”Åtta fjordar” och de inblandade kommunerna har som mål att…

Havsörn. Foto: Zsombor Károlyi

Mask orsak till att havsörnsägg inte kläcks?

Ett forskarlag från SLU och Umeå universitet jobbar efter en teori om att det är havsborstmaskar i Bottenhavet som lett till att havsörnen misslyckats med sin häckning i Västernorrland de…

Havsörn. Foto: Zsombor Károlyi

Havsörnarna i Bottenviken får inga ungar

Vi har tidigare berättat om hur havsörnarne längs norra delen av Bottenviken inte får några ungar och det är något som pågått i flera år. Nu har nya analyser av deras…

Fjällräv i Härjedalen. Foto: Erik Hansson

Höga nivåer av kvicksilver i fjällrävar

Forskare har kommit fram till att fjällrävar som äter mat från haven utsätts för farligt höga doser av kvicksilver. Nivån av tungmetallen i världshaven har fördubblats de senaste 100 åren…

Foto: Anna Roos

Intervju: Utterexperten Anna Roos

För att få se en utter i det vilda krävs det lite tur. Det är väldigt skygga djur som helst håller sig undan människor. De flesta av oss kanske aldrig…

Havsörn. Foto: Zsombor Károlyi

Havsörnar drabbas åter av miljögifter

Under många år har havsörnen återhämtat sig från de låga bestånden under 70- och 80-talet. På den tiden var det miljögifter som DDT och PCB som decimerade havsörnarnspopulationen. Nu visar…