Fler artiklar om: lantbruk

Sönke Eggers från SLU och BirdLife Sverige, lantbrukaren Göran Eriksson och Sören Eriksson från Hushållningssällskapet planerar åtgärder för att främja fågellivet på Brunnsta gård. Foto: Jörgen Hildebrandt

EU:s miljöstöd för jordbruket kommer inte gynna fågellivet

EU har utsett jordbruket till det största hotet mot den biologiska mångfalden i Europa. Trots det är det inte troligt att EU:s så kallade förgröningsstöd kommer gynna den biologiska mångfalden…

Det är troligen så här grisar vill ha det om de själva får välja. Foto: Marie Gillander http://www.natursidan.se/fotografer/marie-gillander

Bondgårdar ger skydd mot allergi

Det har länge varit känt att barn som växer upp på bondgårdar löper mindre risk att drabbas av allergier och astma. Nu vet man varför. Det är bland annat bakterier…

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson http://www.natursidan.se/fotografer/marie-mattsson/

Stor utredning om rovdjursangrepps påverkan på landsbygden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har nu släppt en rapport om hur angrepp av stora rovdjur påverkar landsbygdsföretagens ekonomi. De kommer fram till att även rovdjursnärvaro utan angrepp medför merkostnader för lantbruksföretag och…

Råg. Foto: Maths Nilsson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-maths-nilsson/

Mild vinter ökar användning av bekämpningsmedel

Under milda vintrar överlever många skadeinsekter för det svenska jordbruket och svampangreppen på grödorna brukar också bli värre. Det leder till att det används en större mängd bekämpningsmedel, vilket i…

Jordbruksmark. Foto: Marie Gillander

Kameror ska rädda fåglar och djur i jordbruket

Danska forskare på Århus universitet jobbar med en sorts kameror som placeras på lantbruksmaskiner för att kunna upptäcka och förhindra att fåglar, rådjur, harar och andra djur hackas ihjäl av…