Fler artiklar om: hyggesfritt

Skogsägare belönas för hyggesfria metoder

Naturskyddsföreningen har för andra året i rad delat ut sitt skogspris för att uppmuntra fler markägare att ”göra skillnad för den biologiska mångfalden och skogens sociala värden”. I år gick priset…

Motala kommun satsar på hyggesfritt skogsbruk

Det blir inga fler kalhyggen i Motala kommuns skogar, istället blir det hyggesfritt skogsbruk. Motala kommun har arbetat fram en ny hyggesfri skogspolicy som gäller för kommunens produktiva skog på…

Pris för hyggesfritt skogsbruk

Carl-Gustaf Lundgren i Ödenäs har fått en medalj av Skogsstyrelsen. Anledningen är att han förespråkar och projektleder arbete med hyggesfritt skogsbruk där skog avverkas efter hand genom urval istället för…