Nyheter

En tystare vår: Sveriges sånglärkor har minskat till en fjärdedel

Natursidan skrev nyligen om den alarmerande rapporten från Frankrike. Där minskar vanliga jordbruksfåglar i en oroväckande takt. Sverige är inget undantag. I Frankrike har fågelpopulationerna på landsbygden minskat med i snitt…

Naturreservat vandaliserat – över 40 träd amatörmässigt fällda

I Klöva Hallars naturreservat, strax utanför Söderåsens nationalpark har någon avverkat över 40 träd. Träden stod i Klöva Hallars naturreservat, i en sprickdal ner till den populära klätterväggen Soffabacken. I området…

Sveaskog fortsätter avverka skogar med höga naturvärden

Sveaskogs skogspolitiska chef Olof Johansson har försäkrat att alla skogar ska bedömas innan avverkning sker så att inga höga naturvärden skövlas. Björn Mildh, hedersmedlem i Naturskyddsföreningen och som har följt…

Ny svensk studie – slumpen underskattad faktor för arters överlevnad

Vad avgör egentligen om en art överlever eller dör ut? Enligt en grupp biologer vid Lunds universitet är slumpen en underskattad faktor.  Studierna har gjorts på blå och blåbandad jungfrusländor. Det…

Fler än hälften av världens sköldpaddor är hotade

Det finns 356 sköldpaddsarter i världen. Fler än hälften av dem är enligt en ny rapport hotade.  Världens sköldpaddor har drabbats hårt av förlust av livsmiljöer, jakt på deras kött…

Markägare positiva till att det skapas naturreservat

Naturvårdsverket har låtit göra en undersökning om vad markägare tycker om myndigheternas information, agerande och den ekonomiska ersättningen när delar av marken blir skyddad. En majoritet av de tillfrågade är positiva…

550 experter: Förlust av biologisk mångfald lika stort hot som klimatförändringar

I en ny studie som tagit 550 experter tre år att sammanställa pekas förlusten av biologisk mångfald ut som ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatförändringarna. Svält och vattenbrist…

Krönika: Kunskap om naturen ska vara lockelse – inte inträdeskrav

Hur stor andel av Sveriges befolkning kan peka ut en lind? Hur många kan urskilja bofinkens sång? Kan ens 1 av 100 namnet på en humleart? Kanske är svaren på…

Analys av fågelskådare inte något för den lättkränkta

Jag gillar att läsa kritiska granskningar av saker jag uppskattar. Det ger ofta nya perspektiv även om jag inte alltid håller med om allt jag läser. Precis så är fallet…

Livesänt föredrag om fåglars intelligens

Söndag 25 mars kl 14-15 håller etologen och naturfotografen Johan Lind ett föredrag om fåglars intelligens på Biotopia i Uppsala. Föredraget livesänds och kan även ses i efterhand. I sin…

En majoritet av svenska fåglar har malaria

Hos vissa svenska fågelarter bär 90 procent av individerna på fågelmalaria. Andra arter drabbas inte alls. Hur kan det komma sig och varför är fågelmalaria så vanligt? – Malaria är en…

Earth Hour 24 mars – en manifestation för att påverka

Lördag 24 mars kl 20:30-21:30 är det återigen dags för Earth Hour – Världsnaturfondens manifestation, som växt till att bli världens största. I Sverige är 250 av 290 kommuner med och…

Belize skapar stor skyddad naturkorridor för att binda samman naturreservat

Ett 20-årigt projekt är äntligen i hamn. Nu får Belize djurliv lättare att röra sig skyddat i landet. En 110 kvadratkilometer stor ”biologisk korridor” ska skapas för att ge exempelvis…

Forskare slår larm: Utsläpp av flera ton plast årligen från Västkustindustri

Forskare på Göteborgs Universitet riktar i SVT Väst skarp kritik mot myndigheterna. Anledningen är att de menar att industrier i Stenungsund släpper ut flera ton plastpartiklar i havet längs Bohuskusten…

Skogskämpen Sebastian Kirppu prisas av Kungliga Vetenskapsakademien

Skogsbiologen Sebastian Kirppu har av Kungliga Vetenskapsakademien tilldelats Sture Centerwalls pris 2018 för sina insatser för att bevara landets skogar. Sture Centerwalls pris delas ut årligen till ”personer som i naturskyddslagens…